DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân cần tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Vậy nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân được quy định như thế nào?

22/05/2019


Quy chế làm việc của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự

Quy chế làm việc của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải thành lập Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự và quy định cơ chế phán quyết đối với các ý kiến đề xuất của hai Ủy ban này. Vậy quy chế làm việc của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự được quy định như thế nào?

22/05/2019


Trụ sở chính của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện

Trụ sở chính của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện

Việc đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

22/05/2019


Quy định về đặt tên của ngân hàng thương mại

Quy định về đặt tên của ngân hàng thương mại

Việc đặt tên cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

22/05/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài được quy định như thế nào?

22/05/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

22/05/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

22/05/2019


Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện nhưng lại không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì bị xử phạt như thế nào?

23/04/2019


Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh được quy định như thế nào?

23/04/2019


Chuyển số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ

Chuyển số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ

Vấn đề chuyển số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

04/03/2019


Phương pháp kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Phương pháp kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phương pháp kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật.

04/03/2019


Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

04/03/2019


Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quy định pháp luật về việc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

04/03/2019


Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

04/03/2019


Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quy định của pháp luật về thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

01/03/2019


Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm những gì theo quy định của pháp luật?

01/03/2019


Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

01/03/2019


Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào?

01/03/2019


bttop