Công ty không còn đủ số lượng thành viên có bị giải thể không?

30/01/2023

Thưa luật sư, công ty tôi không đủ số lượng thành viên trong 3 tháng gần đây. Vậy trường hợp Công ty không còn đủ số lượng thành viên có bị giải thể không? Luật sư giải đáp giúp tôi.

Chào bạn, về vấn đề Không đủ số lượng thành viên, công ty có bị giải thể không? mà bạn đang thắc mắc, Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

(Ảnh minh họa: Công ty không còn đủ số lượng thành viên có bị giải thể không?)

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Như vậy, một trong những trường hợp doanh nghiệp bị giải thể đó là trường hợp công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiếu theo quy định của pháp luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thù tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Theo như thông tin bạn cung cấp thì công ty mới không đủ thành viên trong 03 tháng nên sẽ không bị giải thể trong trường hợp này, ngoài ra việc giải thể doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Công ty có bị giải thể khi không còn đủ số lượng thành viên không? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.   

 

bttop