Doanh nghiệp tư nhân có được chuyển đổi thành hộ kinh doanh không?

03/02/2023

Thưa luật sư, tôi là chủ một Doanh nghiệp tư nhân và đang có nhu cầu chuyển đổi qua hình thức hộ kinh doanh cho nhẹ nhàng. Vậy luật sư cho tôi hỏi theo quy định hiện hành thì Doanh nghiệp tư nhân có được chuyển đổi thành hộ kinh doanh không? Cảm ơn luật sư.

Chào bạn, về vấn đề chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật mà bạn đang thắc mắc, Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về việc Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh như sau:

“1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện...”

Như vậy theo quy định pháp luật thì Doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, hoặc Công ty hợp danh chứ không chuyển đổi thành Hộ kinh doanh được. Trường hợp bạn vẫn muốn hoạt động với tư cách của hộ kinh doanh cá thể bạn phải làm thủ tục giải thể doanh nghiệp sau đó đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Cụ thể:

Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về các Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

(Ảnh minh họa: Doanh nghiệp tư nhân có được chuyển đổi thành hộ kinh doanh không?)

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;...

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể được quy định cụ thể tại Điều 87 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Từ Doanh nghiệp tư nhân có được chuyển đổi qua Hộ kinh doanh không? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.   

 

bttop