DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Quy định của pháp luật hiện hành về trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu?

19/02/2019


Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu

Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định pháp luật.

19/02/2019


Quyền và nghĩa vụ của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Quyền và nghĩa vụ của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Quy định của pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu?

19/02/2019


Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào?

19/02/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bao gồm những gì theo quy định pháp luật?

19/02/2019


Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

19/02/2019


Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Theo quy định pháp luật hiện hành thì điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu là gì?

19/02/2019


Pha chế xăng dầu

Pha chế xăng dầu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định pha chế xăng dầu theo pháp luật hiện hành.

19/02/2019


Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất xăng dầu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất xăng dầu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất xăng dầu là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

19/02/2019


Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Quy định của pháp luật hiện hành về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu?

19/02/2019


Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được quy định như thế nào?

19/02/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Theo quy định pháp luật hiện hành hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu gồm những gì?

19/02/2019


Đăng ký doanh nghiệp mất bao lâu?

Đăng ký doanh nghiệp mất bao lâu?

Luật sư cho tôi hỏi tôi hiện đang muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, vậy việc đăng ký doanh nghiệp mất bao lâu?

18/02/2019


Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu

Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

16/02/2019


Phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Quy định của pháp luật hiện hành về việc phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế?

16/02/2019


Điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

16/02/2019


Thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Vấn đề về thanh toán gốc, lãi trái phiếu được quy định như thế nào theo của pháp luật hiện hành?

16/02/2019


Đăng ký, lưu ký trái phiếu

Đăng ký, lưu ký trái phiếu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc đăng ký, lưu ký trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

16/02/2019


Phương thức phát hành trái phiếu

Phương thức phát hành trái phiếu

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành có những phương thức phát hành trái phiếu nào?

16/02/2019


Hồ sơ phát hành trái phiếu

Hồ sơ phát hành trái phiếu

Hồ sơ phát hành trái phiếu bao gồm những giấy tờ tài liệu gì theo quy định pháp luật hiện hành?

15/02/2019


bttop