Tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

03/03/2022

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

Căn cứ Điều 26 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp có quy định về tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước như sau:

“1. Doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp việc công bố thông tin không thể thực hiện đúng thời hạn vì lý do bất khả kháng hoặc cần sự chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối những nội dung cần hạn chế công bố thông tin.

(ảnh minh họa: tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước)

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định việc tạm hoãn công bố thông tin và thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Doanh nghiệp phải công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp việc tạm hoãn công bố thông tin, đồng thời phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi sự kiện bất khả kháng được khắc phục hoặc sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với các nội dung cần hạn chế công bố thông tin.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước như thế nào để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop