KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự

Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự

Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự được quy định như thế nào?

08/08/2019


Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án dân sự

Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án dân sự

Trên cơ sở báo cáo thụ lý vụ án của Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án bảo đảm nguyên tắc vô tư, khách quan, ngẫu nhiên.

08/08/2019


Thông báo về việc thụ lý vụ án dân sự

Thông báo về việc thụ lý vụ án dân sự

Sau khi thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thực hiện thông báo cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án. Vậy việc thông báo về việc thụ lý vụ án dân sự được quy định cụ thể như thế nào?

08/08/2019


Thủ tục khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự

Thủ tục khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự

Thủ tục khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

08/08/2019


Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong trường hợp nào?

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong trường hợp nào?

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

08/08/2019


Thế nào là chưa có đủ điều kiện khởi kiện vụ án dân sự?

Thế nào là chưa có đủ điều kiện khởi kiện vụ án dân sự?

Hiện nay, rất nhiều người băn khoăn khi Tòa án trả lại đơn khởi kiện với lý do chưa đủ điều kiện khởi kiện. Vậy thế nào là chưa có đủ điều kiện khởi kiện vụ án dân sự?

08/08/2019


Các trường hợp trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự

Các trường hợp trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự

Trong trường hợp nào Thẩm phán sẽ trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

06/08/2019


Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự

Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự

Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

06/08/2019


Hình thức, nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự

Hình thức, nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự

Đơn khởi kiện vụ án dân sự phải đảm bảo về cả hình thức và nội dung theo quy định. Vậy hình thức, nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự được quy định như thế nào?

06/08/2019


Quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước

Quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước.

06/08/2019


Quyền khởi kiện vụ án dân sự

Quyền khởi kiện vụ án dân sự

Quyền khởi kiện vụ án dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

06/08/2019


Thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng dân sự

Thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng dân sự

Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện theo thủ tục nhất định. Vậy thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng dân sự được quy định như thế nào?

06/08/2019


Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân trong tố tụng dân sự

Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân trong tố tụng dân sự

Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân trong tố tụng dân sự được quy định như thế nào?

06/08/2019


Thủ tục tống đạt văn bản tố tụng dân sự

Thủ tục tống đạt văn bản tố tụng dân sự

Việc tống đạt văn bản tố tụng dân sự phải được tiến hành theo đúng thủ tục quy định. Vậy thủ tục tống đạt văn bản tố tụng dân sự được thực hiện như thế nào?

06/08/2019


Các phương thức tống đạt văn bản tố tụng dân sự

Các phương thức tống đạt văn bản tố tụng dân sự

Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được thực hiện bằng các phương thức nào? Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các phương thức tống đạt văn bản tố tụng dân sự.

06/08/2019


Nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá trong tố tụng dân sự

Nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá trong tố tụng dân sự

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ai là người có nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá trong tố tụng dân sự?

02/08/2019


Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản trong tố tụng dân sự

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản trong tố tụng dân sự

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ai có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản trong tố tụng dân sự?

02/08/2019


Xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định đã nộp trong tố tụng dân sự

Xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định đã nộp trong tố tụng dân sự

Việc xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định đã nộp trong tố tụng dân sự được quy định như thế nào?

02/08/2019


Xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng dân sự

Xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng dân sự

Việc xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng dân sự được quy định như thế nào?

02/08/2019


Nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng dân sự

Nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong tố tụng dân sự

Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là số tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho việc xem xét, thẩm định tại chỗ căn cứ vào quy định của pháp luật.. Vậy ai là người có nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ?

02/08/2019


bttop