KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là gì?

Hiện nay, có rất nhiều người băn khoăn chưa hiểu thừa kế thế vị là gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/02/2019


Gửi giữ di chúc theo quy định của pháp luật

Gửi giữ di chúc theo quy định của pháp luật

Gửi giữ di chúc là việc người lập di chúc yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.

13/02/2019


Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

Trong một số trường hợp, di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực. Vậy đó là những trường hợp nào?

13/02/2019


Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã

Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục theo quy định. Vậy thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã như thế nào?

13/02/2019


Người làm chứng cho việc lập di chúc

Người làm chứng cho việc lập di chúc

Luật sư cho tôi hỏi: Bố của tôi bị đau ốm và hiện muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu. Vậy thì người trong nhà có được làm người làm chứng cho việc lập di chúc không?

13/02/2019


Nội dung của di chúc bao gồm những gì?

Nội dung của di chúc bao gồm những gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy nội dung của di chúc bao gồm những gì?

13/02/2019


Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


Hợp đồng trao đổi tài sản là gì?

Hợp đồng trao đổi tài sản là gì?

Hợp đồng trao đổi tài sản là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

12/02/2019


Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

Theo pháp luật hiện hành, hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được được quy định như thế nào?

12/02/2019


Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng

Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng

Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng; nếu bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi như chấp nhận các điều khoản này.

12/02/2019


Hợp đồng theo mẫu là gì?

Hợp đồng theo mẫu là gì?

Hợp đồng theo mẫu là gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


Các loại hợp đồng chủ yếu trong Bộ luật dân sự 2015

Các loại hợp đồng chủ yếu trong Bộ luật dân sự 2015

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có các loại hợp đồng chủ yếu nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

31/01/2019


Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

Câu hỏi: Công ty tôi là bên đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty A. Tuy nhiên do phát sinh một số vấn đề nên hiện nay chúng tôi muốn rút lại đề nghị giao kết hợp đồng. Luật sư cho tôi hỏi: Công ty tôi có thể thay đổi, rút đề nghị giao kết hợp đồng không?

31/01/2019


Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

31/01/2019


Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định

Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định

Nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong những trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

30/01/2019


Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ là khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ đã thực hiện nhưng bên có quyền không tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ đó.

30/01/2019


Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật

Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật

Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


bttop