KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

20/02/2019


Xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ

 Xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ theo quy định pháp luật.

20/02/2019


Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận

Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận

Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận theo quy định pháp luật bao gồm những phương thức nào?

20/02/2019


Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm

Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm

Luật sư cho tôi hỏi về nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm bị phá sản

 Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm bị phá sản

Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm bị phá sản như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Quyền của bên nhận bảo lãnh

Quyền của bên nhận bảo lãnh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền của bên nhận bảo lãnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

20/02/2019


Căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những căn cứ nào?

20/02/2019


Tài sản ký quỹ

Tài sản ký quỹ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tài sản ký quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

20/02/2019


Nghĩa vụ của bên đặt cọc, bên ký cược

Nghĩa vụ của bên đặt cọc, bên ký cược

Nghĩa vụ của bên đặt cọc, bên ký cược bao gồm những gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Đầu tư vào tài sản thế chấp

 Đầu tư vào tài sản thế chấp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định đầu tư vào tài sản thế chấp theo pháp luật hiện hành.

20/02/2019


Cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp

Cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật thì có được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp hay không?

20/02/2019


Thế chấp quyền đòi nợ

 Thế chấp quyền đòi nợ

Luật sư cho tôi hỏi việc thế chấp quyền đòi nợ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Quan hệ giữa giao dịch bảo đảm và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm

Quan hệ giữa giao dịch bảo đảm và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm

Quan hệ giữa giao dịch bảo đảm và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm được pháp luật quy định như thế nào?

20/02/2019


Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại

Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại theo quy định pháp luật.

20/02/2019


Trường hợp tài sản bảo đảm không thuộc sở hữu của bên bảo đảm

Trường hợp tài sản bảo đảm không thuộc sở hữu của bên bảo đảm

Trường hợp tài sản bảo đảm không thuộc sở hữu của bên bảo đảm thì theo quy định của pháp luật sẽ giải quyết như thế nào?

20/02/2019


Hiệu lực của giao dịch bảo đảm

Hiệu lực của giao dịch bảo đảm

Luật sư tư vấn giúp tôi về hiệu lực của giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Thủ tục mua bán xe ô tô cũ

Thủ tục mua bán xe ô tô cũ

Tôi có một ô tô đã sử dụng được hai năm nay muốn bán lại cho một người ban. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục mua bán xe ô tô cũ theo quy định pháp luật?

18/02/2019


Từ chối nhận di sản thừa kế

Từ chối nhận di sản thừa kế

Ông nội mất có để không để lại di chúc nên di sản của ông được đem chia theo pháp luật. Bố tối thuộc vào hàng thừa kế nhưng muốn từ chối nhận di sản thừa kế. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế bao gồm những gì?

18/02/2019


Hạn chế phân chia di sản thừa kế

Hạn chế phân chia di sản thừa kế

Việc hạn chế phân chia di sản thừa kế được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/02/2019


Người phân chia di sản thừa kế là ai?

Người phân chia di sản thừa kế là ai?

Người phân chia di sản thừa kế là ai? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/02/2019


bttop