KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Thời hạn kháng nghị đối với bản án dân sự sơ thẩm

Thời hạn kháng nghị đối với bản án dân sự sơ thẩm

Thời hạn kháng nghị đối với bản án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 01 tháng, kể từ ngày tuyên án.

13/08/2019


Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm

Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm

Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

13/08/2019


Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là bao lâu?

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là bao lâu?

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là bao lâu? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án dân sự sơ thẩm

Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án dân sự sơ thẩm

Việc cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án dân sự sơ thẩm được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Sửa chữa, bổ sung bản án dân sự sơ thẩm trong trường hợp nào?

Sửa chữa, bổ sung bản án dân sự sơ thẩm trong trường hợp nào?

Sau khi tuyên án xong thì có được sửa chữa, bổ sung bản án dân sự sơ thẩm không? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Nghị án trong phiên tòa dân sự sơ thẩm

Nghị án trong phiên tòa dân sự sơ thẩm

Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự vào phòng nghị án để nghị án. Vậy việc nghị án trong phiên tòa dân sự sơ thẩm được thực hiện như thế nào?

13/08/2019


Trình tự phát biểu khi tranh luận tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

Trình tự phát biểu khi tranh luận tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận tại phiên tòa dân sự sơ thẩm. Trình tự phát biểu khi tranh luận tại phiên tòa được thực hiện như thế nào?

13/08/2019


Tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, Hội đồng xét xử có quyền quyết định tạm ngừng phiên tòa khi có một trong các căn cứ theo quy định.

13/08/2019


Hỏi người giám định tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

Hỏi người giám định tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

Việc hỏi người giám định tại phiên tòa dân sự sơ thẩm được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Công bố tài liệu, chứng cứ của vụ án dân sự trong trường hợp nào?

Công bố tài liệu, chứng cứ của vụ án dân sự trong trường hợp nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng xét xử công bố tài liệu, chứng cứ của vụ án dân sự trong các trường hợp nào?

13/08/2019


Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

Luật sư cho tôi hỏi thứ tự hỏi và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa dân sự sơ thẩm được quy định cụ thể như thế nào?

13/08/2019


Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng dân sự

Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng dân sự

Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Nội quy phiên tòa dân sự

Nội quy phiên tòa dân sự

Khi tham gia phiên tòa dân sự, mọi người đều phải tuân thủ nội quy phiên tòa theo quy định. Vậy nội quy phiên tòa dân sự được quy định như thế nào?

12/08/2019


Di chúc của người không biết chữ

Di chúc của người không biết chữ

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy di chúc của người không biết chữ được lập như thế nào là hợp pháp?

12/08/2019


Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự để Quý Khách hàng có thể hiểu rõ hơn.

12/08/2019


Chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác thì phải làm sao?

Chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác thì phải làm sao?

Tôi có lên ngân hàng chuyển số tiền 100 triệu đồng cho con trai nhưng tôi ghi bị nhầm số tài khoản. Vậy Luật sư cho tôi hỏi trường hợp chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác thì phải làm sao?

10/08/2019


Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

Ba mẹ tôi có nhận nuôi con nuôi, hai ông bà mất đột ngột do tai nạn giao thông và không có để lại di chúc. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi khi chia thừa kế theo pháp luật thì con nuôi có được hưởng thừa kế không?

09/08/2019


Di chúc miệng hợp pháp khi nào?

Di chúc miệng hợp pháp khi nào?

Ba tôi mất cách đây hơn 1 tháng, trước khi mất có để lại di chúc miệng cho tôi toàn bộ tài sản của ông và có hai người làm chứng. Tuy nhiên chỉ là ba tôi nói miệng và không có ai ghi chép lại. Vậy tôi muốn Luật sư tư vấn giúp tôi di chúc miệng hợp pháp khi nào?

09/08/2019


Di chúc không được công chứng, chứng thực có hợp pháp không?

Di chúc không được công chứng, chứng thực có hợp pháp không?

Bố tôi bị ung thư rất yếu, vẫn còn minh mẫn, sáng xuốt nhưng không thể tự viết di chúc, nên nhờ người khác đánh máy. Tuy nhiên bố tôi vẫn ký và điểm chỉ vào di chúc, có hai người làm chứng cùng ký vào, di chúc chưa được công chứng. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi di chúc không được công chứng, chứng thực có hợp pháp không?

09/08/2019


Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được

Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được

Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được bao gồm những trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

08/08/2019


bttop