KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Luật sư cho tôi hỏi: Tôi cùng với hai người bạn đang đi nhậu thì có xảy ra mâu thuẫn với anh B. Chúng tôi có xảy ra xô xát và khiến anh B bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Tôi muôn hỏi trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người gây ra được xác định như thế nào?

25/01/2019


Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân được quy định như thế nào?

25/01/2019


Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Vậy nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định như thế nào?

25/01/2019


Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Người thực hiện công việc không có ủy quyền gây thiệt hại có phải bồi thường không?

Người thực hiện công việc không có ủy quyền gây thiệt hại có phải bồi thường không?

Người thực hiện công việc không có ủy quyền gây thiệt hại có phải bồi thường không? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền

Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền

Việc thực hiện công việc không có ủy quyền chấm dứt trong trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Nghĩa vụ thanh toán cho người thực hiện công việc không có ủy quyền

Nghĩa vụ thanh toán cho người thực hiện công việc không có ủy quyền

Khi phát sinh việc thực hiện công việc không có ủy quyền thì nghĩa vụ thanh toán cho người thực hiện công việc không có ủy quyền được quy định như thế nào?

25/01/2019


Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền

Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền

Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. Vậy nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền được quy định như thế nào?

25/01/2019


Trả lại tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản

Trả lại tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản

Việc trả lại tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

25/01/2019


Hợp đồng gửi giữ tài sản theo quy định của pháp luật

Hợp đồng gửi giữ tài sản theo quy định của pháp luật

Hợp đồng gửi giữ tài sản được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công

Trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Chậm giao chậm nhận sản phẩm gia công

Chậm giao chậm nhận sản phẩm gia công

Trường hợp chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công

Trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công

Ai là bên có trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Bên nhận gia công có quyền và nghĩa vụ gì?

Bên nhận gia công có quyền và nghĩa vụ gì?

Trong hợp đồng gia công, bên nhận gia công có quyền và nghĩa vụ gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công trong hợp đồng gia công

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công trong hợp đồng gia công

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công trong hợp đồng gia công được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Hợp đồng gia công theo quy định của pháp luật

Hợp đồng gia công theo quy định của pháp luật

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

25/01/2019


Giao tài sản cho bên nhận tài sản

Giao tài sản cho bên nhận tài sản

Trách nhiệm giao tài sản cho bên nhận tài sản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Giao tài sản cho bên vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Giao tài sản cho bên vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Trách nhiệm giao tài sản cho bên vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Hợp đồng vận chuyển tài sản là gì?

Hợp đồng vận chuyển tài sản là gì?

Hợp đồng vận chuyển tài sản là gì? Hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

25/01/2019


Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển hành khách

Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển hành khách

Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển. Vậy quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển hành khách được quy định như thế nào?

25/01/2019


bttop