Thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

18/08/2020

Trong tố tụng dân sự có được thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hay không? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

Chào bạn về vấn đề có được thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản không mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC hướng dẫn điều 92 bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản có quy định về thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự:

“Thỏa thuận của các bên đương sự về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Việc thỏa thuận của các bên phải đáp ứng các yêu cầu được hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư liên tịch này.

(ảnh minh họa: thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản)

2. Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn phải đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.”

Theo đó các bên hoàn toàn có thể lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản. Tuy nhiên, thỏa thuận lựa chọn phải đáp ứng các yêu cầu tại quy định nêu trên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop