LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Phân loại dịch vụ logistics

Phân loại dịch vụ logistics

Giới hạn trách nhiệm là hạn mức tối đa mà thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng đối với những tổn thất phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dịch vụ logistics.

19/08/2019


Quyền và nghĩa vụ của người tiếp nhận quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của người tiếp nhận quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của người tiếp nhận quảng cáo được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

08/07/2019


Quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo

Người phát hành quảng cáo có các quyền và nghĩa vụ gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

08/07/2019


Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền và nghĩa vụ gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

08/07/2019


Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

Người quảng cáo có quyền và nghĩa vụ gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

08/07/2019


Quy trình thẩm định sản phẩm quảng cáo

Quy trình thẩm định sản phẩm quảng cáo

Việc thẩm định sản phẩm quảng cáo được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ. Vậy quy trình thẩm định sản phẩm quảng cáo được quy định cụ thể như thế nào?

08/07/2019


Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo hoạt động theo cơ chế riêng. Vậy cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo được quy định như thế nào?

08/07/2019


Thành phần Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Thành phần Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Thành phần Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo bao gồm những ai? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

08/07/2019


Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo

Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo

Hoạt động quảng cáo được Nhà nước thực hiện quản lý một cách chặt chẽ. Vậy nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo bao gồm những gì?

08/07/2019


Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

Quảng cáo là gì? Những chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo được quy định như thế nào?

08/07/2019


Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo bao gồm những gì?

18/03/2019


Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được pháp luật quy định như thế nào?

18/03/2019


Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

Dưới đây là tư vấn của pháp luật hiện hành về vấn đề quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo theo quy định pháp luật.

18/03/2019


Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Việc quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Quảng cáo trên các sản phẩm in

Quảng cáo trên các sản phẩm in

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quảng cáo trên các sản phẩm in theo quy định pháp luật.

18/03/2019


Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử được pháp luật quy định như thế nào?

18/03/2019


Quảng cáo trên báo nói, báo hình

Quảng cáo trên báo nói, báo hình

Việc quảng cáo trên báo nói, báo hình được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Quảng cáo trên báo in

Quảng cáo trên báo in

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quảng cáo trên báo in theo quy định pháp luật.

18/03/2019


bttop