LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Điều kiện quảng cáo

Điều kiện quảng cáo

Tôi đang có ý định quảng cáo sản phảm của mình để có thể tăng doanh thu. Vậy mong Luật sư tư vấn giúp tôi về điều kiện quảng cáo theo quy định pháp luật?

18/03/2019


Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Phương tiện quảng cáo

Phương tiện quảng cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phương tiện quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

18/03/2019


Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Vấn đề về xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo

Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo

Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo theo quy định pháp luật.

18/03/2019


Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo

Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo

Luật sư cho tôi hỏi về những hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo theo quy định pháp luật hiện hành?

16/03/2019


Hàng hóa, dịch vụ nào bị cấm quảng cáo

Hàng hóa, dịch vụ nào bị cấm quảng cáo

Theo quy định pháp luật hiện hành những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bao gồm những gì?

16/03/2019


Thực hiện chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa

Thực hiện chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa

Thực hiện chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

13/03/2019


Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa

Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa

Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

13/03/2019


Tạm ngừng hoạt động mua bán hàng hóa

Tạm ngừng hoạt động mua bán hàng hóa

Tạm ngừng hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

13/03/2019


Trình tự thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

13/03/2019


Thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh hàng hóa

Thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh hàng hóa

Thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

12/03/2019


Xử lý vi phạm trong hoạt động mua bán hàng hóa

Xử lý vi phạm trong hoạt động mua bán hàng hóa

Xử lý vi phạm trong hoạt động mua bán hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

12/03/2019


Gửi, lưu trữ Giấy phép kinh doanh hàng hóa và công bố thông tin

Gửi, lưu trữ Giấy phép kinh doanh hàng hóa và công bố thông tin

Gửi, lưu trữ Giấy phép kinh doanh hàng hóa và công bố thông tin được pháp luật quy định như thế nào?

12/03/2019


Báo cáo của cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hàng hóa

Báo cáo của cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hàng hóa

Báo cáo của cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

12/03/2019


Báo cáo của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về giấy phép và lưu trữ thông tin

Báo cáo của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về giấy phép và lưu trữ thông tin

Báo cáo của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về giấy phép và lưu trữ thông tin được pháp luật quy định như thế nào?

12/03/2019


Từ chối cấp, gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Từ chối cấp, gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Từ chối cấp, gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

12/03/2019


Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động được pháp luật quy định như thế nào?

08/03/2019


Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động được pháp luật quy định như thế nào?

08/03/2019


bttop