KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức

Tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu về quyết định hành chính, hành vi hành chính, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ...

16/05/2020


Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính

Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính

Tôi có làm đơn khiếu nại về quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, do yêu cầu của tôi và kết quả xác minh nội dung khiếu nại có sự khác nhau, do đó Chủ tịch Ủy ban dân xã tổ chức đối thoại với tôi và một số người có liên quan. Luật sư cho tôi hỏi việc tổ chức đối thoại trong quá...

16/05/2020


Các trường hợp đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại

Các trường hợp đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại

Tổ chức đối thoại là một trong các thủ tục khi giải quyết khiếu nại hành chính. Vậy có phải trong các tất cả các trường hợp giải quyết khiếu nại đều phải tổ chức đối thoại không? Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại?

16/05/2020


Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật

Khiếu nại quyết định kỷ luật là việc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Luật sư cho tôi hỏi thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết...

16/05/2020


Làm việc trực tiếp với người tố cáo

Làm việc trực tiếp với người tố cáo

Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng quy định của pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp nào, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo phải làm việc trực tiếp...

16/05/2020


Quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ trong hoạt động tố cáo

Quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ trong hoạt động tố cáo

Tôi là người đứng đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Do lo sợ bị xâm hại đến người thân của tôi nên tôi có đề cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp mặc dù đã có đề nghị nhưng cơ quan có thẩm quyền không áp dụng biện pháp bảo vệ kịp thời gây...

16/05/2020


Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm người tố cáo

Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm người tố cáo

Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm người tố cáo là một trong các biện pháp được áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Vậy biện pháp này có nội dung như thế nào?

16/05/2020


Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo

Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo. Vậy cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo là những cơ quan nào?

16/05/2020


Phạm vi bảo vệ người tố cáo

Phạm vi bảo vệ người tố cáo

Người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo được áp dụng các biện pháp bảo vệ trong trường hợp cần thiết. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi phạm vi bảo vệ người tố cáo được quy định như thế nào?

16/05/2020


Tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí chuyển đến

Tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí chuyển đến

Khi nhận được tố cáo của cá nhân do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận có trách nhiệm xử lý như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi về việc tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí chuyển đến?

15/05/2020


Căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo

Căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo

Người giải quyết tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ theo quy định của pháp luật về tố cáo. Luật sư cho tôi hỏi về căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018?

15/05/2020


Căn cứ đình chỉ việc giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo 2018

Căn cứ đình chỉ việc giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo 2018

Người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ theo quy định của pháp luật về tố cáo. Luật sư cho tôi hỏi về căn cứ đình chỉ việc giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018?

15/05/2020


Điều kiện thụ lý tố cáo theo Luật Tố cáo 2018

Điều kiện thụ lý tố cáo theo Luật Tố cáo 2018

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của pháp luật báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thụ lý tố cáo là...

15/05/2020


Thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Giám định viên tư pháp bị miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Vậy thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp được quy định như thế nào?

15/05/2020


Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Giám định viên tư pháp là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện giám định tư pháp. Vậy tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp là gì?

15/05/2020


Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền của chủ thể nào? Trình tự, thủ tục bổ nhiệm được tiến hành ra sao? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây về thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

15/05/2020


Hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

Hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

Văn phòng giám định tư pháp là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả. Giám định viên tư pháp xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp gửi hồ sơ xin phép thành lập đến Sở Tư pháp. Vậy hồ sơ xin phép thành...

15/05/2020


Thành lập Hội đồng giám định

Thành lập Hội đồng giám định

Trong trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cùng một nội dung giám định thì việc giám định lại lần thứ hai do người trưng cầu giám định quyết định. Việc giám định lại lần thứ hai phải do Hội đồng giám định thực hiện. Vậy việc thành lập Hội đồng giám định được quy định như thế nào?

15/05/2020


Quyết định trưng cầu giám định tư pháp

Quyết định trưng cầu giám định tư pháp

Người trưng cầu giám định quyết định trưng cầu giám định tư pháp bằng văn bản và gửi quyết định kèm theo đối tượng giám định và tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có) đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định. Vậy quyết định trưng cầu giám định tư pháp bao gồm những nội dung gì?

15/05/2020


Chế độ đối với người giám định tư pháp và người tham gia giám định tư pháp

Chế độ đối với người giám định tư pháp và người tham gia giám định tư pháp

Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp được hưởng chế độ như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi về chế độ đối với người giám định tư pháp và người tham gia giám định tư pháp?

15/05/2020


bttop