KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?

27/12/2018


Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Quy định pháp luật về nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản?

27/12/2018


Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

 Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Quy định của pháp luật hiện hành về nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

27/12/2018


Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định như thế nào?

27/12/2018


Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Quy định pháp luật về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

27/12/2018


Hoa hồng môi giới bất động sản

Hoa hồng môi giới bất động sản

Hoa hồng môi giới bất động sản được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành.

27/12/2018


Dịch vụ tư vấn bất động sản

Dịch vụ tư vấn bất động sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về dịch vụ tư vấn bất động sản theo quy định pháp luật hiện hành?

27/12/2018


Dịch vụ quản lý bất động sản

Dịch vụ quản lý bất động sản

Dịch vụ quản lý bất động sản được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

27/12/2018


Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định pháp luật.

27/12/2018


Nội dung môi giới bất động sản

Nội dung môi giới bất động sản

Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng có thuộc nội dung môi giới bất động sản không?

11/12/2018


Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Một trong những điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

11/12/2018


Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận.

11/12/2018


Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

11/12/2018


Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai

Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai

Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần.

11/12/2018


Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh  trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh.

11/12/2018


Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

11/12/2018


Quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai?

11/12/2018


Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư khi chuyển nhượng dự án bất động sản

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư khi chuyển nhượng dự án bất động sản

Chủ đầu tư khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có các quyền và nghĩa vụ gì?

07/12/2018


Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có các quyền và nghĩa vụ gì?

07/12/2018


Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được pháp luật quy định như thế nào?

07/12/2018


bttop