TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Tôi có trực tiếp ký hợp đồng đại lý bảo hiểm nên muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp về hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành?

02/11/2021


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

02/11/2021


Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay

Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay bao gồm những gì? Mong được Luật sư giải đáp.

02/11/2021


Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

Hộ kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh khi tạm dừng kinh doanh có phải thông báo đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp hay không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

29/09/2020


Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Khi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong công ty thì công ty tiến hành thủ tục thay đổi chủ sở hữu. Vậy luật sư cho tôi hỏi thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành.

17/09/2020


Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên

Theo tôi được biết, công ty TNHH một thành viên là loại hình công ty do 1 cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, như vậy nếu chuyển nhượng vốn góp thì bắt buộc phải thay đổi chủ sở hữu không? Luật sư giải đáp giúp tôi quy định về chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên.

17/09/2020


Các hoạt động kinh danh khác ngoài hoạt động ngân hàng của công ty tài chính

Các hoạt động kinh danh khác ngoài hoạt động ngân hàng của công ty tài chính

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động ngân hàng của công ty tài chính bao gồm những hoạt động nào? Mong luật sư giải đáp.

16/09/2020


Công ty tài chính có được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp không?

Công ty tài chính có được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty tài chính có được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp không? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

15/09/2020


Nghĩa vụ cổ đông phổ thông của tổ chức tín dụng

Nghĩa vụ cổ đông phổ thông của tổ chức tín dụng

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nghĩa vụ cổ đông phổ thông của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách tham khảo.

15/09/2020


Điều kiện cấp Giấy phép của tổ chức tín dụng

Điều kiện cấp Giấy phép của tổ chức tín dụng

Tôi đang có một băn khoăn không biết điều kiện cấp Giấy phép của tổ chức tín dụng bao gồm những gì? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

15/09/2020


Trường hợp nào không được làm Giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng

Trường hợp nào không được làm Giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp nào không được làm Giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng? Mong luật sư giải đáp.

15/09/2020


Quyền của cổ đông phổ thông của tổ chức tín dụng

Quyền của cổ đông phổ thông của tổ chức tín dụng

Hiện tại tôi đang có nhu cầu trở thành cổ đông phổ thông của một tổ chức tín dụng, vậy Luật sư có thể giải đáp cho tôi về các quyền của cổ đông phổ thông của tổ chức tín dụng? Tôi xin chân thành cảm ơn!

15/09/2020


Trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Theo quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp bao gồm những trách nhiệm gì? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

15/09/2020


Nộp tiền ký quỹ và xác nhận tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Nộp tiền ký quỹ và xác nhận tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Quy định của pháp luật hiện hành về việc nộp tiền ký quỹ và xác nhận tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

15/09/2020


Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đặt ra trong trường hợp nào? Trình tự, thủ tục thu hồi thực hiện ra sao? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

15/09/2020


Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

15/09/2020


Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

15/09/2020


Xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp

Xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp

Việc xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

15/09/2020


Trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với hoạt động bán hàng đa cấp được quy định bao gồm những gì theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

15/09/2020


Các trường hợp được sử dụng khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Các trường hợp được sử dụng khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tôi đang có vướng mắc không biết các trường hợp được sử dụng khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là gì? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

15/09/2020


bttop