TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Xử lý khoản tiền đã ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Xử lý khoản tiền đã ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc xử lý khoản tiền đã ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp được thực hiện như thế nào? Mong được Luật sư giải đáp.

15/09/2020


Rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã ký quỹ tại ngân hàng khác

Rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã ký quỹ tại ngân hàng khác

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện ký quỹ tại ngân hàng khác được thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành?

15/09/2020


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện nộp hồ rút tiền ký quỹ, việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp được quy định như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

15/09/2020


Hồ sơ, trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Hồ sơ, trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp tôi kinh doanh theo phương thức đa cấp nay chấm dứt hoạt động và muốn rút tiền ký quỹ. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nắm rõ về hồ sơ, trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Mong được Luật sư giải đáp.

15/09/2020


Rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Việc rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp được thực hiện trong trường hợp nào và trình tự, thủ tục rút ra sao? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

14/09/2020


Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được rút tiền ký quỹ trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được rút tiền ký quỹ trong trường hợp nào?

Tôi có mở một doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, đã được cấp giấy chứng nhận và thực hiện ký quỹ đầy đủ. Nay nếu chấm dứt hoạt động thì có thể rút tiền ký quỹ luôn không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề doanh nghiệp bán hàng đa cấp được rút tiền ký quỹ trong trường hợp nào?

14/09/2020


Tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

14/09/2020


Báo cáo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Báo cáo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về báo cáo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

14/09/2020


Hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ hoạt động bán hàng đa cấp

 Hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ hoạt động bán hàng đa cấp

Luật sư cho tôi hỏi, hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ hoạt động bán hàng đa cấp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

14/09/2020


Trả lại, mua lại hàng hóa trong hoạt động kinh doanh đa cấp

Trả lại, mua lại hàng hóa trong hoạt động kinh doanh đa cấp

Theo pháp luật hiện hành, việc trả lại, mua lại hàng hóa trong hoạt động kinh doanh đa cấp được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

14/09/2020


Giao, nhận và gửi hàng hóa trong bán hàng đa cấp

Giao, nhận và gửi hàng hóa trong bán hàng đa cấp

Việc giao, nhận và gửi hàng hóa trong bán hàng đa cấp được thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

14/09/2020


Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

14/09/2020


Hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp

 Hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp

Hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

14/09/2020


Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp

Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp

Theo quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp bao gồm những gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

14/09/2020


Trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Kinh doanh theo phương thức đa cấp là một hoạt động khá phổ biến hiện nay. Pháp Luật có quy định rất chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh này. Bài viết dưới đây sẽ thể hiện cụ thể các trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

14/09/2020


Trình tự, thủ tục cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Trình tự, thủ tục cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Trình tự, thủ tục cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

14/09/2020


Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

14/09/2020


Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được thực hiện như thế nào?

14/09/2020


Hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Tôi đang có băn khoăn không biết các hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp bao gồm những gì? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

14/09/2020


Thủ tục công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Thủ tục công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Thủ tục công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

12/09/2020


bttop