Công ty tài chính có được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp không?

15/09/2020

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty tài chính có được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp không? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Chào bạn, về vấn đề góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“1. Công ty tài chính chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Công ty tài chính được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, quỹ đầu tư.

(ảnh minh họa: công ty tài chính có được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp không)

3. Công ty tài chính chỉ được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản37 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

4. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc thành lập công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Như vậy theo quy định của pháp luật công ty tài chính được quyền góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề công ty tài chính được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác không? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop