Trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

15/09/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp bao gồm những trách nhiệm gì? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Căn cứ Điều 8 Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp có quy định về trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ như sau:

“1. Hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện đúng các quy định về mở tài khoản ký quỹ, trả lãi số dư tiền gửi ký quỹ, quản lý tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.

(ảnh minh họa: trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp)

2. Cấp giấy Xác nhận ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và khi doanh nghiệp thay đổi thông tin trên giấy Xác nhận ký quỹ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này.

3. Có văn bản xác nhận và thông báo cho Bộ Công thương theo các quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và Thông tư này.

4. Báo cáo về tình hình ký quỹ của các doanh nghiệp khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề ngân hàng nhận ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm gì để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop