LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Đánh bạc dưới 5 triệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không

Đánh bạc dưới 5 triệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi đánh bạc dưới 5 triệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không theo quy định pháp luật mới nhất?

03/01/2019


Dùng ảnh nóng để tống tiền người khác qua facebook

Dùng ảnh nóng để tống tiền người khác qua facebook

Luật sư cho tôi hỏi tôi có bị một người quen dùng ảnh nóng gửi qua facebook và đòi tôi 200 triệu nếu không hắn sẽ công khai trên mạng. Vậy hành vi dùng ảnh nóng để tống tiền người khác qua facebook có phạm tội gì không?

03/01/2019


Xử lý hành vi đánh người gây thương tích

Xử lý hành vi đánh người gây thương tích

Do mâu thuẫn nên tôi có đánh người hàng xóm, xác định thương tích là 11% vậy trường hợp này theo quy định pháp luật thì việc xử lý hành vi đánh người gây thương tích như thế nào?

03/01/2019


Công bố, thông báo, niêm yết Quyết định về đặc xá

Công bố, thông báo, niêm yết Quyết định về đặc xá

Quy định của pháp luật mới nhất về công bố, thông báo, niêm yết Quyết định về đặc xá?

02/01/2019


Trình tự, thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định về đặc xá

Trình tự, thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định về đặc xá

Trình tự, thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định về đặc xá được thực hiện như thế nào?

02/01/2019


Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện đặc xá

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện đặc xá

Luật sư cho tôi hỏi về các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện đặc xá theo quy định pháp luật mới nhất?

02/01/2019


Thời điểm đặc xá

Thời điểm đặc xá

Theo quy định luật đặc xá mới nhất thì thời điểm đặc xá được quy định như thế nào?

02/01/2019


Nguyên tắc thực hiện đặc xá

Nguyên tắc thực hiện đặc xá

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc thực hiện đặc xá theo quy định pháp luật mới nhất.

02/01/2019


Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng hình sự

Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng hình sự

Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng bao gồm những ai?

22/11/2018


Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong thi hành án hình sự

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong thi hành án hình sự

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong thi hành án hình sự được quy định như thế nào?

21/11/2018


Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

21/11/2018


Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Khi có khiếu nại, người nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự?

21/11/2018


Những trường hợp khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết

Những trường hợp khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết

Những trường hợp nào khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết?

21/11/2018


Quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

Quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

Người chấp hành án hình sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án hình sự theo quy định. Vậy quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự được quy định cụ thể như thế nào?

21/11/2018


Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong kiểm sát thi hành án hình sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong kiểm sát thi hành án hình sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong kiểm sát thi hành án hình sự được quy định như thế nào?

21/11/2018


Thủ tục cho học sinh trường giáo dưỡng ra trường

Thủ tục cho học sinh trường giáo dưỡng ra trường

Học sinh trường giáo dưỡng sau khi chấp hành xong thời hạn đưa vào trường giáo dưỡng sẽ được làm thủ tục cho ra trường. Vậy thủ tục cho học sinh trường giáo dưỡng ra trường được thực hiện như thế nào?

21/11/2018


Chế độ học văn hoá, giáo dục hướng nghiệp, học nghề đối với học sinh trường giáo dưỡng

Chế độ học văn hoá, giáo dục hướng nghiệp, học nghề đối với học sinh trường giáo dưỡng

Chế độ học văn hoá, giáo dục hướng nghiệp, học nghề đối với học sinh trường giáo dưỡng được quy định như thế nào?

21/11/2018


Chế độ quản lý học sinh trường giáo dưỡng

Chế độ quản lý học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh trường giáo dưỡng phải chấp hành các chế độ quản lý theo quy định. Vậy chế độ quản lý học sinh trường giáo dưỡng được quy định như thế nào?

21/11/2018


Hoãn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Hoãn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Người chưa thành niên có thể được hoãn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong các trường hợp theo quy định.

21/11/2018


Thủ tục thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên

Thủ tục thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên

Thủ tục thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên được thực hiện như thế nào?

21/11/2018


bttop