LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Thời hạn hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm

Thời hạn hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm

Do cần tiến hành giám định bổ sung nên Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa. Luật sư cho tôi hỏi thời hạn hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm là bao lâu?

15/01/2020


Có thể xét xử vắng mặt bị cáo không?

Có thể xét xử vắng mặt bị cáo không?

Bị cáo là người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử, bị cáo phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án. Vậy Luật sư cho tôi hỏi Tòa án có thể xét xử vắng mặt bị cáo không?

15/01/2020


Khai mạc phiên tòa hình sự

Khai mạc phiên tòa hình sự

Thủ tục khai mạc một phiên tòa được tiến hành như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành về khai mạc phiên tòa hình sự.

15/01/2020


Định giá tài sản được tiến hành như thế nào?

Định giá tài sản được tiến hành như thế nào?

Phiên họp định giá tài sản được thực hiện ở đâu? Luật sư cho tôi hỏi định giá tài sản được tiến hành như thế nào?

13/01/2020


Trường hợp nào phải tiến hành giám định bổ sung

Trường hợp nào phải tiến hành giám định bổ sung

Anh trai tôi là bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích và được trưng cầu giám định để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể. Tuy nhiên, nội dung kết luận giám định chưa được làm rõ như gia đình mong muốn và gia đình muốn giám định bổ sung. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào phải tiến hành giám định bổ sung?

13/01/2020


Thời hạn định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thời hạn định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Việc định giá tài sản, trả kết luận định giá tài sản được tiến hành trong thời hạn như thế nào? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu quy định về thời hạn định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

13/01/2020


Quyết định truy nã bị can

Quyết định truy nã bị can

Trường hợp nào thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định truy nã bị can? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

13/01/2020


Các hoạt động xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ của Tòa án

Các hoạt động xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ của Tòa án

Tòa án tiến hành việc xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ bằng các hoạt động nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết của Luật Huy Thành về các hoạt động xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ của Tòa án.

13/01/2020


Thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát được xác định như thế nào?

Thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát được xác định như thế nào?

Viện kiểm sát cấp nào thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thì Viện kiểm sát cấp đó quyết định việc truy tố. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát được xác định như thế nào?

13/01/2020


Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án

Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án

Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

13/01/2020


Thẩm quyền xét xử bị cáo phạm nhiều tội trong tố tụng hình sự

Thẩm quyền xét xử bị cáo phạm nhiều tội trong tố tụng hình sự

Khi bị cáo phạm nhiều tội mà thẩm quyền xét xử thuộc về nhiều Tòa án khác nhau thì xử lý như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi về thẩm quyền xét xử bị cáo phạm nhiều tội trong tố tụng hình sự?

13/01/2020


Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong những trường hợp nào?

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong những trường hợp nào?

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung trong một số trường hợp nhất định. Luật sư cho tôi hỏi trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong những trường hợp nào?

13/01/2020


Trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự

Trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự

Theo tôi được biết thì việc trưng cầu giám định được tiến hành trong một số trường hợp bắt buộc hoặc khi xét thấy cần thiết. Luật sư cho tôi hỏi về trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự?

11/01/2020


Trường hợp khám xét người không cần lệnh trong tố tụng hình sự?

Trường hợp khám xét người không cần lệnh trong tố tụng hình sự?

Khi bắt đầu khám xét người, người thi hành lệnh khám xét phải đọc lệnh và đưa cho người bị khám xét đọc lệnh đó. Luật sư cho tôi hỏi về trường hợp khám xét người không cần lệnh trong tố tụng hình sự?

11/01/2020


Xem xét dấu vết trên thân thể trong tố tụng hình sự

Xem xét dấu vết trên thân thể trong tố tụng hình sự

Việc xem xét dấu vết trên thân thể được tiến hành như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành về việc xem xét dấu vết trên thân thể trong tố tụng hình sự.

11/01/2020


Những người phải tham gia việc nhận biết giọng nói

Những người phải tham gia việc nhận biết giọng nói

Khi cần thiết, Điều tra viên có thể cho bị hại, người làm chứng hoặc người bị bắt, bị tạm giữ, bị can nhận biết giọng nói. Vậy Luật sư cho tôi hỏi những người phải tham gia việc nhận biết giọng nói bao gồm những ai?

11/01/2020


Đối chất được tiến hành trong những trường hợp nào?

Đối chất được tiến hành trong những trường hợp nào?

Theo quy định của pháp luật thì đối chất được tiến hành trong những trường hợp nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

11/01/2020


Những người phải tham gia việc nhận dạng trong tố tụng hình sự

Những người phải tham gia việc nhận dạng trong tố tụng hình sự

Khi cần thiết, Điều tra viên có thể đưa người, ảnh hoặc vật cho người làm chứng, bị hại hoặc bị can nhận dạng. Vậy những người phải tham gia việc nhận dạng trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào?

11/01/2020


Triệu tập người làm chứng là người dưới 18 tuổi

Triệu tập người làm chứng là người dưới 18 tuổi

Khi triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai, Điều tra viên phải gửi giấy triệu tập. Vậy Luật sư cho tôi hỏi việc triệu tập người làm chứng là người dưới 18 tuổi thì giấy triệu tập được giao cho ai?

11/01/2020


Bị can có bắt buộc có mặt theo giấy triệu tập không?

Bị can có bắt buộc có mặt theo giấy triệu tập không?

Khi bị can nhận được giấy triệp tập nhưng vì lý do bất khả kháng mà không có mặt thì có bị áp giải không? Luật sư cho tôi hỏi bị can có bắt buộc có mặt theo giấy triệu tập không?

11/01/2020


bttop