LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Tiến hành tố tụng đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

Tiến hành tố tụng đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

Khi tiến hành tố tụng đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cần phải xác định những vấn đề gì? Luật sư cho tôi hỏi về các yếu tố cần phải xác định được quy định theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự?

16/01/2020


Thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

16/01/2020


Thời hạn xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Thời hạn xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thời hạn xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào?

16/01/2020


Xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Cơ quan nào có quyền yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong tố tụng hình sự?

16/01/2020


Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm vụ án hình sự

Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm vụ án hình sự

Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm vụ án hình sự được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của luật Huy Thành.

16/01/2020


Thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm vụ án hình sự

Thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm vụ án hình sự

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm vụ án hình sự được quy định như thế nào?

16/01/2020


Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm vụ án hình sự

Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm vụ án hình sự

Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực ngay không? Luật sư cho tôi hỏi về hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm vụ án hình sự?

16/01/2020


Trường hợp nào người bị kết án tham gia phiên tòa giám đốc thẩm?

Trường hợp nào người bị kết án tham gia phiên tòa giám đốc thẩm?

Nếu có căn cứ sửa bản án đã có hiệu lực pháp luật có liên quan đến quyền lợi của người bị kết án thì họ có được tham gia phiên tòa giám đốc thẩm không? Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào người bị kết án tham gia phiên tòa giám đốc thẩm?

16/01/2020


Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi có các điều kiện như thế nào?

16/01/2020


Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải gửi cho những cá nhân, tổ chức nào?

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải gửi cho những cá nhân, tổ chức nào?

Khi người có thẩm quyền ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải gửi cho những cá nhân, tổ chức nào? Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm?

16/01/2020


Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hình sự

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hình sự

Việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng không có lợi hoặc theo hướng có lợi cho người bị kết án có thời hạn khác nhau. Luật sư cho tôi hỏi về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hình sự?

15/01/2020


Tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm

Tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm

Ai là người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm? Hãy cùng luật Huy Thành tìm hiểu quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

15/01/2020


Phát hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Phát hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Khi người bị kết án phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì xử lý như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về phát hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm?

15/01/2020


Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

Việc tha tù trước thời hạn được tiến hành như thế nào và Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện bao gồm những ai? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

15/01/2020


Thông báo bản án, quyết định đã có hiệu lực cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Thông báo bản án, quyết định đã có hiệu lực cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Tôi bị Tòa án kết án về tội cướp tài sản, sau khi bản án sơ thẩm có hiệu lực thì tôi phát hiện kết luận trong bản án của Tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án và muốn được xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm. Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục thông báo bản án, quyết định đã có...

15/01/2020


Những bản án, quyến định được thi hành ngay

Những bản án, quyến định được thi hành ngay

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không có hiệu lực pháp luật ngay và có thể bị kháng cáo, kháng nghị. Tuy nhiên một số bản án, quyết định của Tòa án lại được thi hành ngay. Luật sư cho tôi hỏi về những bản án, quyết định được thi hành ngay?

15/01/2020


Thẩm quyền nghị án trong tố tụng hình sự

Thẩm quyền nghị án trong tố tụng hình sự

Việc nghị án và thẩm quyền nghị án trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về quy định mới nhất của Bộ luật Tố tụng hình sự.

15/01/2020


Tranh luận tại phiên tòa hình sự có giới hạn thời gian không?

Tranh luận tại phiên tòa hình sự có giới hạn thời gian không?

Tranh luận tại phiên tòa hình sự có giới hạn thời gian không? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây theo quy định mới nhất của Bộ luật Tố tụng hình sự.

15/01/2020


Thời gian nghị án trong tố tụng hình sự

Thời gian nghị án trong tố tụng hình sự

Việc nghị án và thời gian nghị án trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về quy định mới nhất của Bộ luật Tố tụng hình sự.

15/01/2020


Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Khi có kháng cáo, kháng nghị hợp lệ và vụ án được thụ lý thì việc xét xử phúc thẩm được quy định như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án hình sự?

15/01/2020


bttop