TIN NHANH

Luật Huy Thành là Công ty Luật uy tín tại Hà Nội. Chúng tôi liên tục cập nhật các Văn bản, kiến thức, và thông tin pháp luật tới Quý Khách hàng.

Thủ tục nhận bản án, quyết định

Thủ tục nhận bản án, quyết định

Khi nhận bản án, quyết định do Tòa án, Trọng tài thương mại chuyển giao, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra, vào sổ nhận bản án, quyết định.

02/11/2018


Điều kiện để được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Điều kiện để được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Phạm nhân có đủ các điều kiện theo quy định thì được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Vậy điều kiện để được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù bao gồm những điều kiện nào?

02/11/2018


Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.

02/11/2018


Giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

02/11/2018


Thời điểm xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Thời điểm xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước. Vậy thời điểm xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được quy định như thế nào?

02/11/2018


Chuyển giao bản án, quyết định

Chuyển giao bản án, quyết định

Tòa án đã ra bản án, quyết định phải chuyển giao bản án, quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

02/11/2018


Nguyên tắc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Nguyên tắc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Khi một cá nhân đủ điều kiện thì được xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù phải tuân thủ các nguyên tắc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định.

02/11/2018


Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

Vấn đề bầu tổ trưởng tổ hòa giải được quy định như thế nào theo quy định pháp luật.

02/11/2018


Thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Ngay sau khi có quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, việc thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện như thế nào?

02/11/2018


Bầu hòa giải viên

Bầu hòa giải viên

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quy trình bầu hòa giải viên theo quy định pháp luật hiện hành.

02/11/2018


Thủ tục đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Thủ tục đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Thủ tục đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện như thế nào?

02/11/2018


Xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phải xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

02/11/2018


Tiêu chuẩn hòa giải viên cơ sở

Tiêu chuẩn hòa giải viên cơ sở

Luật sư cho tôi hỏi tiêu chuẩn hòa giải viên cơ sở bao gồm những gì theo quy định pháp luật?

02/11/2018


Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở

Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở

Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật hiện hành.

02/11/2018


Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân bao gồm những giấy tờ gì?

02/11/2018


Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

02/11/2018


Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở

Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chính sách của nhà nước về hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.

02/11/2018


Trình tự, thủ tục lập và thẩm định hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Trình tự, thủ tục lập và thẩm định hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Trình tự, thủ tục lập và thẩm định hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được quy định như thế nào?

02/11/2018


Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

02/11/2018


Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở được quy định như thế nào?

02/11/2018


bttop