Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

05/11/2018

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.

Căn cứ Điều 11 Nghị định 15/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật hòa giải ở cơ sở quy định sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở như sau:

“1. Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở có nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm nhận vụ, việc hòa giải;

b) Họ, tên, tuổi, địa chỉ của các bên, người có liên quan đến vụ, việc hòa giải;

c) Họ, tên của hòa giải viên, người được mời tham gia hòa giải (nếu có);

(ảnh minh họa: sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở)

d) Nội dung chủ yếu của vụ, việc và yêu cầu của các bên;

đ) Kết quả hòa giải;

e) Chữ ký của hòa giải viên, người chứng kiến việc hòa giải và người được mời tham gia hòa giải (nếu có).

2. Sau khi kết thúc hòa giải, hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ, việc hòa giải vào sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung ghi sổ.

3. Tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm lưu giữ, đôn đốc việc ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop