Gửi quyết định về thi hành án dân sự

05/11/2018

Gửi quyết định về thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào? Thời hạn gửi quyết định về thi hành án dân sự là bao lâu?

Chào bạn, về vấn Thời hạn gửi quyết định về thi hành án dân sự, Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Thời hạn gửi quyết định về thi hành án dân sự)

Điều 38. Gửi quyết định về thi hành án. Luật thi hành án dân sự 2014.

“Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, các quyết định về thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

Quyết định cưỡng chế thi hành án phải được gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi tổ chức cưỡng chế thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án.”

 Trên đây là các nội dung tư vấn đề Thời hạn gửi quyết định về thi hành án dân sự để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop