KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị được quy định như thế nào?

16/12/2019


Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc công ty cổ phần không

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc công ty cổ phần không

Tôi được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời kiêm Giám đốc công ty cổ phần. Luật sư cho tôi hỏi Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc công ty cổ phần không?

16/12/2019


Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên và thành viên độc lập Hội đồng quản trị có giống nhau không? Luật sư cho tôi hỏi về tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị?

14/12/2019


Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Công ty tôi là công ty cổ phần, Hội đồng quản trị của công ty quyết định mua lại cổ phần phổ thông. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm 15%. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp này công ty có phải thông báo cho chủ nợ không, điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại như thế nào?

14/12/2019


Điều kiện trả cổ tức của cổ phần phổ thông

Điều kiện trả cổ tức của cổ phần phổ thông

Theo tôi được biết thì công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ một số điều kiện nhất định. Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện trả cổ tức của cổ phần phổ thông?

14/12/2019


Cổ đông là cá nhân chết?

Cổ đông là cá nhân chết?

Ông A là cổ đông của công ty cổ phần HK. Trong lúc đang tham gia giao thông, ông A bị một chiếc ô tô đâm trúng và qua đời. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì cổ phần của người đó ở công ty giải quyết như thế nào?

14/12/2019


Các hình thức chào bán cổ phần

Các hình thức chào bán cổ phần

Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện công ty đang muốn tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về các hình thức chào bán cổ phần?

14/12/2019


Hình thức và nội dung của sổ đăng ký cổ đông

Hình thức và nội dung của sổ đăng ký cổ đông

Theo tôi được biết thì công ty phải tiến hành lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi hình thức và nội dung của sổ đăng ký cổ đông như thế nào?

14/12/2019


Quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

Quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

Tôi là cổ đông của một công ty cổ phần và tôi có nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại?

14/12/2019


cổ đông phổ thông công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?

cổ đông phổ thông công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?

Bên cạnh các quyền theo quy định của pháp luật thì cổ đông phổ thông còn phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định. Luật sư cho tôi hỏi về cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?

14/12/2019


Trách nhiệm tài sản của cổ đông công ty cổ phần

Trách nhiệm tài sản của cổ đông công ty cổ phần

Tôi và 3 người bạn nữa muốn góp vốn thành lập công ty cổ phần, tuy nhiên chúng tôi chưa nắm được rủi ro có thể gặp phải khi góp vốn. Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm tài sản của cổ đông công ty cổ phần?

14/12/2019


Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước

Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước

Trong trường hợp nào Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước sẽ bị miễn nhiệm hoặc cách chức. Cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về quy định miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước.

14/12/2019


Miễn nhiệm, cách chức Giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Miễn nhiệm, cách chức Giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Ông A là giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước, tuy nhiên ông A lại thường xuyên không chấp hành các nghị quyết của Hội đồng thành viên. Công ty đang muốn cách chức ông A để bổ nhiệm người khác. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào được miễn nhiệm, cách chức Giám đốc doanh nghiệp nhà nước?

14/12/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Để trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước cần phải đáp những điều kiện và tiêu chuẩn nhất định. Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

13/12/2019


Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước

Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước được pháp luật quy định như thế nào, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước.

13/12/2019


Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Tôi vừa thành lập công ty TNHH một thành viên và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tôi là Chủ tịch công ty và hiện công ty chưa có chức danh Giám đốc, vậy tôi có thể kiêm nhiệm cả chức danh Giám đốc công ty được không. Luật sư cho tôi hỏi về cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu?

13/12/2019


Tiêu chuẩn đối với Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên

Tiêu chuẩn đối với Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên

Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. Hiện công ty đang thiếu chức danh Giám đốc và có ý định thuê Giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Luật sư cho tôi hỏi về tiêu chuẩn đối với Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên?

13/12/2019


Trách nhiệm của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên?

Trách nhiệm của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên?

Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên có trách nhiệm như thế nào, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về trách nhiệm của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên?

13/12/2019


Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Pháp luật quy định như thế nào về Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu.

13/12/2019


Trách nhiệm khi không góp đủ vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Trách nhiệm khi không góp đủ vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Em trai tôi thành lập công ty TNHH một thành viên và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ đăng ký là 3 tỷ đồng. Do gia đình bị thiệt hại sau trận lũ nên em trai tôi không góp đủ số vốn như đã cam kết trong thời hạn cho phép. Luật sư cho tôi hỏi em trai tôi phải chịu trách nhiệm khi không góp đủ vốn điều lệ công ty TNHH một thành...

13/12/2019


bttop