Các hình thức chào bán cổ phần

14/12/2019

Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện công ty đang muốn tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về các hình thức chào bán cổ phần?

Chào bạn về vấn đề chào bán cổ phần trong công ty cổ phần mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về chào bán cổ phần như sau:

“1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

(ảnh minh họa: các hình thức chào bán cổ phần)

b) Chào bán ra công chúng;

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần”.

Như vậy, theo quy định về  chào bán cổ phần, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần. Có 3 hình thức chào bán cổ phần: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; Chào bán ra công chúng; Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề các hình thức chào bán cổ phần trong công ty cổ phần để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop