KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Trách nhiệm tài sản của cổ đông công ty cổ phần

Trách nhiệm tài sản của cổ đông công ty cổ phần

Tôi và 3 người bạn nữa muốn góp vốn thành lập công ty cổ phần, tuy nhiên chúng tôi chưa nắm được rủi ro có thể gặp phải khi góp vốn. Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm tài sản của cổ đông công ty cổ phần?

14/12/2019


Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước

Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước

Trong trường hợp nào Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước sẽ bị miễn nhiệm hoặc cách chức. Cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về quy định miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước.

14/12/2019


Miễn nhiệm, cách chức Giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Miễn nhiệm, cách chức Giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Ông A là giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước, tuy nhiên ông A lại thường xuyên không chấp hành các nghị quyết của Hội đồng thành viên. Công ty đang muốn cách chức ông A để bổ nhiệm người khác. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào được miễn nhiệm, cách chức Giám đốc doanh nghiệp nhà nước?

14/12/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Để trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước cần phải đáp những điều kiện và tiêu chuẩn nhất định. Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

13/12/2019


Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước

Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước được pháp luật quy định như thế nào, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước.

13/12/2019


Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Tôi vừa thành lập công ty TNHH một thành viên và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tôi là Chủ tịch công ty và hiện công ty chưa có chức danh Giám đốc, vậy tôi có thể kiêm nhiệm cả chức danh Giám đốc công ty được không. Luật sư cho tôi hỏi về cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu?

13/12/2019


Tiêu chuẩn đối với Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên

Tiêu chuẩn đối với Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên

Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. Hiện công ty đang thiếu chức danh Giám đốc và có ý định thuê Giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Luật sư cho tôi hỏi về tiêu chuẩn đối với Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên?

13/12/2019


Trách nhiệm của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên?

Trách nhiệm của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên?

Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên có trách nhiệm như thế nào, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về trách nhiệm của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên?

13/12/2019


Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên

Pháp luật quy định như thế nào về Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu.

13/12/2019


Trách nhiệm khi không góp đủ vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Trách nhiệm khi không góp đủ vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Em trai tôi thành lập công ty TNHH một thành viên và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ đăng ký là 3 tỷ đồng. Do gia đình bị thiệt hại sau trận lũ nên em trai tôi không góp đủ số vốn như đã cam kết trong thời hạn cho phép. Luật sư cho tôi hỏi em trai tôi phải chịu trách nhiệm khi không góp đủ vốn điều lệ công ty TNHH một thành...

13/12/2019


Trách nhiệm của người quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trách nhiệm của người quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc,... là người quản lý doanh nghiệp. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của người quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu.

13/12/2019


Giao dịch phải được Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chấp thuận?

Giao dịch phải được Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chấp thuận?

Công ty A là công ty TNHH hai thành viên trở lên, anh B là giám đốc của công ty. Công ty đang có ý định giao kết hợp đồng mua bán nội thất với cửa hàng nội thất do mẹ của anh B sở hữu. Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp này có ký kết hợp đồng được không và những giao dịch phải được Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên...

13/12/2019


Thời hạn thông báo thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thời hạn thông báo thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo tôi được biết thì việc thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thông báo tới Cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật sư cho tôi hỏi  về thời hạn thông báo thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên?

13/12/2019


Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Bên cạnh các quyền theo quy định của pháp luật thì cổ đông phổ thông còn phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định. Luật sư cho tôi hỏi về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần?

12/12/2019


Thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty cổ phần đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng các cổ đông lại không thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn pháp luật cho phép. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này thì có thể thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần được không?

12/12/2019


Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên không? Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên?

09/12/2019


Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH

Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH

Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH bao gồm những nội dung gì, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu.

09/12/2019


Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH

Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH

Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH bao gồm những gì?, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu.

09/12/2019


Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty em là công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty có 20 thành viên. Vậy Luật sư cho em hỏi công ty em có phải thành lập Ban kiểm soát không và cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?

09/12/2019


Số lượng thành viên tối đa của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Số lượng thành viên tối đa của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ có số lượng thành viên tối thiểu là hai thành viên. Vậy luật có giới hạn về số lượng thành viên tối đa không. Luật sư cho tôi hỏi về số lượng thành viên tối đa của công ty TNHH hai thành viên trở lên?

09/12/2019


bttop