KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân cần tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Vậy nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân được quy định như thế nào?

22/05/2019


Quy chế làm việc của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự

Quy chế làm việc của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải thành lập Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự và quy định cơ chế phán quyết đối với các ý kiến đề xuất của hai Ủy ban này. Vậy quy chế làm việc của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự được quy định như thế nào?

22/05/2019


Trụ sở chính của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện

Trụ sở chính của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện

Việc đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

22/05/2019


Quy định về đặt tên của ngân hàng thương mại

Quy định về đặt tên của ngân hàng thương mại

Việc đặt tên cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

22/05/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài được quy định như thế nào?

22/05/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

22/05/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

22/05/2019


Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện nhưng lại không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì bị xử phạt như thế nào?

23/04/2019


Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh được quy định như thế nào?

23/04/2019


Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

25/02/2019


Xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về cách xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật.

25/02/2019


Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cách xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào theo quy định pháp luật?

25/02/2019


Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật là gì?

25/02/2019


Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định của pháp luật hiện hành về cách xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa?

25/02/2019


Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật sư cho tôi hỏi về những tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật hiện hành?

22/02/2019


Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

22/02/2019


Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu theo quy định pháp luật?

19/02/2019


Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu bao gồm những gì?

19/02/2019


Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu được quy định như thế nào?

19/02/2019


Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Quy định của pháp luật hiện hành về trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu?

19/02/2019


bttop