Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình

06/02/2020

Theo pháp luật hiện hành, việc xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình được quy định như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Căn cứ Điều 11 Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (được sửa đổi, bổ sung bởi  Thông tư 147/2016/TT-BTC) có quy định cách xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình như sau:

“1. Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.

(ảnh minh họa: xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình)

2. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

3. Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình như thế nào để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop