KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Trách nhiệm của người quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trách nhiệm của người quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc,... là người quản lý doanh nghiệp. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của người quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu.

13/12/2019


Giao dịch phải được Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chấp thuận?

Giao dịch phải được Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chấp thuận?

Công ty A là công ty TNHH hai thành viên trở lên, anh B là giám đốc của công ty. Công ty đang có ý định giao kết hợp đồng mua bán nội thất với cửa hàng nội thất do mẹ của anh B sở hữu. Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp này có ký kết hợp đồng được không và những giao dịch phải được Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên...

13/12/2019


Thời hạn thông báo thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thời hạn thông báo thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo tôi được biết thì việc thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thông báo tới Cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật sư cho tôi hỏi  về thời hạn thông báo thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên?

13/12/2019


Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Bên cạnh các quyền theo quy định của pháp luật thì cổ đông phổ thông còn phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định. Luật sư cho tôi hỏi về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần?

12/12/2019


Thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty cổ phần đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng các cổ đông lại không thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn pháp luật cho phép. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này thì có thể thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần được không?

12/12/2019


Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên không? Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên?

09/12/2019


Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH

Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH

Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH bao gồm những nội dung gì, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu.

09/12/2019


Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH

Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH

Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên công ty TNHH bao gồm những gì?, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu.

09/12/2019


Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty em là công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty có 20 thành viên. Vậy Luật sư cho em hỏi công ty em có phải thành lập Ban kiểm soát không và cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?

09/12/2019


Số lượng thành viên tối đa của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Số lượng thành viên tối đa của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ có số lượng thành viên tối thiểu là hai thành viên. Vậy luật có giới hạn về số lượng thành viên tối đa không. Luật sư cho tôi hỏi về số lượng thành viên tối đa của công ty TNHH hai thành viên trở lên?

09/12/2019


Trách nhiệm tài sản của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trách nhiệm tài sản của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tôi đang có ý định góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên nhưng tôi chưa nắm được quy định về tính chịu trách nhiệm của thành viên góp vốn. Luật sư cho tôi hỏi trách nhiệm tài sản của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên?

09/12/2019


Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu. Qua một thời gian hoạt động, chúng tôi nhận thấy nếu có một vài chi nhánh ở nước ngoài thì sẽ rất thuận tiện cho việc kết nối với đối tác nước ngoài. Luật sư cho tôi hỏi chúng tôi có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài không?

09/12/2019


Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải chuyển quyền sở hữu tài sản cho doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải chuyển quyền sở hữu tài sản cho doanh nghiệp

Chồng tôi hiện đang là chủ của một doanh nghiệp tư nhân. Chồng tôi sử dụng nhiều tài sản của gia đình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như quyền sử dụng đất, nhà kho,... Luật sư cho tôi hỏi chủ doanh nghiệp tư nhân có phải chuyển quyền sở hữu tài sản cho doanh nghiệp không?

09/12/2019


Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Công ty tôi có trụ sở ở Hà Nội, nhưng hiện nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên công ty đang có ý định thành lập thêm chi nhánh ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp?

09/12/2019


Tên trùng và tên gây nhầm lẫn của doanh nghiệp

Tên trùng và tên gây nhầm lẫn của doanh nghiệp

Hiểu thế nào là tên trùng và tên gây nhầm lẫn của doanh nghiệp, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu để tránh phạm vào điều cấm của luật.

09/12/2019


Nội dung con dấu của doanh nghiệp

Nội dung con dấu của doanh nghiệp

Theo tôi được biết thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Vậy Luật sư cho tôi hỏi nội dung con dấu của doanh nghiệp có thể thể hiện nhiều thông tin theo nhu cầu của doanh nghiệp không?

09/12/2019


Quyền sở hữu trí tuệ có thể là tài sản góp vốn không?

Quyền sở hữu trí tuệ có thể là tài sản góp vốn không?

Tôi muốn góp vốn vào công ty hợp danh bằng quyền sở hữu trí tuệ, đó là một sáng chế mới của tôi và đã được bảo hộ. Luật sư cho tôi hỏi quyền sở hữu trí tuệ có thể là tài sản góp vốn không?

09/12/2019


Mã số doanh nghiệp là gì?

Mã số doanh nghiệp là gì?

Công ty tôi vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trên đó có thể hiện mã số của doanh nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật, mã số doanh nghiệp là gì?

09/12/2019


Thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty tôi có trụ ở quận Cầu Giấy, nhưng do khu vực này đang thi công nhiều công trình xây dựng, đường sá nên không thuận lợi cho việc kinh doanh. Bây giờ công ty đã chuyển trụ sở về quận Thanh Xuân. Luật sư cho tôi hỏi về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

09/12/2019


Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần. Tuy nhiên tôi chưa biết nộp đơn ở đâu và thời hạn giải quyết như thế nào. Luật sư cho tôi hỏi về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp?

09/12/2019


bttop