KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Trình tự cấp giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã

Trình tự cấp giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã

Trình tự cấp giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

27/05/2019


Hồ sơ thành viên ngân hàng hợp tác xã bao gồm những gì?

Hồ sơ thành viên ngân hàng hợp tác xã bao gồm những gì?

Một trong những thành phần quan trọng của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã đó là hồ sơ thành viên. Vậy Hồ sơ thành viên ngân hàng hợp tác xã bao gồm những gì?

27/05/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

27/05/2019


Điều kiện cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã

Điều kiện cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (sau đây viết tắt là Giấy phép) đối với ngân hàng hợp tác xã. Vậy điều kiện cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã được quy định như thế nào?

27/05/2019


Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ giám sát thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ giám sát thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Tổ giám sát thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/05/2019


Cơ chế hoạt động của Tổ giám sát thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Cơ chế hoạt động của Tổ giám sát thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Tổ giám sát thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân có cơ chế hoạt động như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/05/2019


Tổ giám sát thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Tổ giám sát thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định việc thành lập tổ giám sát thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

23/05/2019


Xử lý khoản nợ có bảo đảm, thứ tự phân chia tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Xử lý khoản nợ có bảo đảm, thứ tự phân chia tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Theo pháp luật hiện hành, việc xử lý khoản nợ có bảo đảm, thứ tự phân chia tài sản quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện như thế nào?

23/05/2019


Phương án thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Phương án thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Phương án thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân phải được Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân thông qua. Vậy phương án sẽ bao gồm những nội dung nào?

23/05/2019


Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thanh lý của quỹ tín dụng nhân dân

Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thanh lý của quỹ tín dụng nhân dân

Khi quỹ tín dụng nhân dân tiến hành giải thể tự nguyện hoặc bị thu hồi Giấy phép hoạt động thì phải tiến hành lập Hội đồng thanh lý tài sản. Vậy quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân được quy định như thế nào?

23/05/2019


Hội đồng thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Hội đồng thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Hội đồng thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/05/2019


Quỹ tín dụng nhân dân kết thúc thanh lý trong các trường hợp nào?

Quỹ tín dụng nhân dân kết thúc thanh lý trong các trường hợp nào?

Quỹ tín dụng nhân dân kết thúc thanh lý trong các trường hợp nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/05/2019


Thời hạn thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Thời hạn thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Việc thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân khi giải thể được thực hiện trong thời hạn nhất định. Vậy thời hạn thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân được quy định như thế nào?

23/05/2019


Công bố thông tin về thu hồi Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân

Công bố thông tin về thu hồi Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân

Việc công bố thông tin về thu hồi Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/05/2019


Thủ tục thu hồi Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện

Thủ tục thu hồi Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện

Thủ tục thu hồi Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

22/05/2019


Các trường hợp thu hồi Giấy phép hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Các trường hợp thu hồi Giấy phép hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép hoạt động trong trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

22/05/2019


Các hành vi không được thực hiện trong quá trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Các hành vi không được thực hiện trong quá trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các hành vi không được thực hiện trong quá trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.

22/05/2019


Trình tự chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Trình tự chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Trình tự chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

22/05/2019


Phương án tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Phương án tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Phương án tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân phải được Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tổ chức lại thông qua và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng tổ chức lại.

22/05/2019


Hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

22/05/2019


bttop