KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

06/08/2019


Thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Quy định của pháp luật hiện hành về việc thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm?

06/08/2019


Nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

06/08/2019


Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

05/08/2019


Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

05/08/2019


Xác định thị phần và thị phần kết hợp

Xác định thị phần và thị phần kết hợp

Việc xác định thị phần và thị phần kết hợp được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

05/08/2019


Xác định thị trường liên quan

Xác định thị trường liên quan

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xác định thị trường liên quan theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

05/08/2019


Các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh

Các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh

Theo quy định pháp luật hiện hành, các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh bao gồm những hành vi nào?

05/08/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

05/08/2019


Chính sách của Nhà nước về cạnh tranh

Chính sách của Nhà nước về cạnh tranh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chính sách của Nhà nước về cạnh tranh theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

05/08/2019


Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Theo quy định pháp luật, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ là gì?

24/07/2019


Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

24/07/2019


Cổ đông không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì xử lý như thế nào?

Cổ đông không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì xử lý như thế nào?

Cổ đông không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì xử lý như thế nào?

17/07/2019


Quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

Quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

Quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được quy định như thế nào?

20/06/2019


Tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Việc tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?

20/06/2019


Tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Việc tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


Tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về hoạt động tài chính và đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về hoạt động tài chính và đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Việc tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về hoạt động tài chính và đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý cán bộ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý cán bộ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý cán bộ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về điều lệ, chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về điều lệ, chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về điều lệ, chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về tổ chức lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về tổ chức lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về tổ chức lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


bttop