KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là việc Nhà nước sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước hoặc vốn từ các quỹ do Nhà nước quản lý để đầu tư vào doanh nghiệp. Vậy có những hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp nào?

14/06/2019


Nguyên tắc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Nguyên tắc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc theo quy định. Vậy nguyên tắc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm những gì?

14/06/2019


Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện các hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp. Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn về Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

10/06/2019


Chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức tài chính vi mô

Chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức tài chính vi mô

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

10/06/2019


Mua lại phần vốn góp của tổ chức tài chính vi mô

Mua lại phần vốn góp của tổ chức tài chính vi mô

Hoạt động mua lại phần vốn góp của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

10/06/2019


Tỷ lệ sở hữu vốn góp của tổ chức tài chính vi mô

Tỷ lệ sở hữu vốn góp của tổ chức tài chính vi mô

Tỷ lệ sở hữu vốn góp của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy thành để hiểu rõ hơn.

10/06/2019


Trình tự chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi mô

Trình tự chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi mô

Trình tự chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

10/06/2019


Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi mô

Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi mô

Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi mô bao gồm những gì?

10/06/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Kế toán trưởng của tổ chức tài chính vi mô

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Kế toán trưởng của tổ chức tài chính vi mô

Để trở thành Kế toán trưởng của tổ chức tài chính vi mô, cá nhân cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Kế toán trưởng của tổ chức tài chính vi mô dưới đây.

10/06/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô

Để trở thành Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tài chính vi mô, cá nhân phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô theo quy định.

10/06/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát tổ chức tài chính vi mô

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát tổ chức tài chính vi mô

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

10/06/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tài chính vi mô

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tài chính vi mô

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

10/06/2019


Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự của tổ chức tài chính vi mô

Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự của tổ chức tài chính vi mô

Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự của tổ chức tài chính vi mô được tổ chức và hoạt động như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

10/06/2019


Tên, trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô

Tên, trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.Vậy tên, trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

10/06/2019


Trình tự cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô

Trình tự cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô

Trình tự cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

06/06/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định. Vậy thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô bao gồm những gì?

06/06/2019


Chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô

Chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức, cá nhân muốn trở thành chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

06/06/2019


Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động tổ chức tài chính vi mô

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô được cấp Giấy phép hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện cấp Giấy phép hoạt động tổ chức tài chính vi mô bao gồm những gì?

06/06/2019


Trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân

Trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân

Trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã đối với tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

04/06/2019


Quyền hạn ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân

Quyền hạn ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân

Quyền hạn ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

04/06/2019


bttop