Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh

08/08/2019

Quy định của pháp luật mới nhất về nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh?

Căn cứ Điều 109 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định các nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh như sau:

“1. Hợp tác quốc tế trong tố tụng cạnh tranh được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(ảnh minh họa: nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh)

2. Trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa ký kết hoặc chưa gia nhập điều ước quốc tế có liên quan thì việc hợp tác quốc tế trong tố tụng cạnh tranh được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại nhưng không được trái với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh là gì để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop