Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

08/08/2019

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

Căn cứ Điều 94 Luật cạnh tranh năm 2018 có quy định về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh như sau:

“1. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tóm tắt nội dung vụ việc;

b) Phân tích vụ việc;

c) Kết luận xử lý vụ việc.

(ảnh minh hoa: quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh)

2. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được tống đạt cho tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký.

3. Việc tống đạt quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải được thực hiện bằng một hoặc một số phương thức sau đây:

a) Trực tiếp;

b) Qua bưu điện;

c) Qua người thứ ba được ủy quyền.

4. Trường hợp không tống đạt được theo một trong các phương thức quy định tại khoản 3 Điều này thì quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải được niêm yết công khai hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định thế nào để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop