Đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh

07/08/2019

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

Căn cứ Điều 86 Luật Cạnh tranh năm 2018 có quy định các trường hợp đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh như sau:

“Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra quyết định đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:

1.Trong quá trình điều tra không thể thu thập chứng cứ để chứng minh được hành vi vi phạm theo quy định của Luật này;

(ảnh minh họa: đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh)

2.Bên khiếu nại rút hồ sơ khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận;

3.Trường hợp thực hiện điều tra quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật này, bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh trong trường hợp nào để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop