Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước

14/12/2019

Trong trường hợp nào Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước sẽ bị miễn nhiệm hoặc cách chức. Cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về quy định miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước.

Chào bạn về vấn đề các trường hợp miễn nhiệm Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 107 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên:

“1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 103 của Luật này;

b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

c) Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ khác;

d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

(ảnh minh họa: miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước)

2. Kiểm soát viên bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty”.

Như vậy, theo quy định về Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên sẽ bị miễn nhiệm hoặc cách chức nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 107 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop