Quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

14/12/2019

Tôi là cổ đông của một công ty cổ phần và tôi có nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại?

Chào bạn về vấn đề cổ phần ưu đãi hoàn lại trong công ty cổ phần mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 118 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại:

“1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

(ảnh minh họa: quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại)

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”.

Như vậy, theo quy định về cổ phần ưu đãi hoàn lại thì cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop