MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/7/2016.

05/01/2018

Luật Tố tụng Hành chính được sử đổi, bổ sung năm 2015 được Quốc Hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 có những nội dung sửa đổi, bổ sung sung lớn sau đây:

1. Về thẩm quyền giải quyết của Toà án:
Toà án nhân dân cấp huyện không giải quyết thủ tục sơ thẩm  đối với Quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.
2. Thủ tục đối thoại:
Theo Luật hiện hành quy định thì Toà án tạo điều kiện để các bên đối thoại. Nhưng theo quy định mới thì Toà án phải tiến hành đối thoại cho các bên đương sự.
3. Người đại diện:
Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện. Người được ủy quyền phải tham gia vào quá trình giải quyết toàn bộ vụ án, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bị kiện theo quy định của Luật này.
4. Bộ Luật Tố tụng Hành chính giành nguyên một chương quy định về việc Toà án kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính nếu phát hiện thấy Văn bản quy phạm trái với Hiến Pháp, Luật , văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
5. Thời hiệu khởi kiện:
Luật Tố tụng hành chính mới bổ sung thời hiệu khởi kiện trong trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:
a) 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
b) 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.
6. Luật Tố tụng Hành chính mới bổ sung thủ tục họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại.

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop