THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế là lúc nào theo quy định pháp luật hiện hành?

29/01/2019


Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế?

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế là bao lâu?

29/01/2019


Thời hạn truy thu thuế

Thời hạn truy thu thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời hạn truy thu thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

29/01/2019


Thu nhập từ quà tặng phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập từ quà tặng phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật thì khoản thu nhập từ quà tặng phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm những khoản nào?

18/01/2019


Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế theo quy định pháp luật hiện hành.

18/01/2019


Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền thương mại

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền thương mại

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền thương mại bào gồm những khoản nào theo quy định pháp luật?

18/01/2019


Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền

Quy định của pháp luật hiện hành về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền?

18/01/2019


Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp tôi trúng thưởng sổ xố thì tôi có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng?

18/01/2019


Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định pháp luật.

18/01/2019


Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn theo quy định pháp luật bao gồm những gì?

18/01/2019


Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những gì?

18/01/2019


Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh theo quy định pháp luật.

18/01/2019


Tiền thưởng tết có tính vào thuế thu nhập cá nhân không

Tiền thưởng tết có tính vào thuế thu nhập cá nhân không

Tôi hiện đang là nhân viên một công ty, và sắp tới chúng tôi được thưởng tết. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư tiền thưởng tết có tính vào thuế thu nhập cá nhân không?

18/01/2019


Hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Em bị một người bạn lợi dụng viết hóa đơn cho công ty của họ với giá trị hơn 100 triệu và sau đấy cô đấy bán cho công ty cô đấy làm việc. Vậy em có thuộc hành vi mua bán trái phép hóa đơn không? Bị xử lý như thế nào?

16/01/2019


CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào?

11/10/2018


XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nước. Vậy việc xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào?

11/10/2018


THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định. Vậy thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những khoản nào?

11/10/2018


THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định.

11/10/2018


THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được quy định như nào theo pháp luật hiện hành.

27/09/2018


PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

26/09/2018


bttop