THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật.

30/01/2019


Công bố, công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Công bố, công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Quy định của pháp luật hiện hành về việc công bố, công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế?

30/01/2019


Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

30/01/2019


Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo quy định pháp luật thì việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định như thế nào?

30/01/2019


Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

30/01/2019


Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế là bao lâu theo quy định pháp luật hiện hành?

29/01/2019


Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật.

29/01/2019


Giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế

Giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế

Giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế được quy định thế nào theo pháp luật hiện hành?

29/01/2019


Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế

 Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề lập biên bản vi phạm hành chính về thuế?

29/01/2019


Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản theo quy định pháp luật.

29/01/2019


Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Vấn đề xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

29/01/2019


Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính về thuế

Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật.

29/01/2019


Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế?

29/01/2019


Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bị phạt thế nào?

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bị phạt thế nào?

Luật sư tư vấn giúp tôi theo quy định pháp luật thì việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bị phạt thế nào?

29/01/2019


Không nộp hồ sơ đăng ký thuế bị phạt thế nào?

Không nộp hồ sơ đăng ký thuế bị phạt thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi về việc không nộp hồ sơ đăng ký thuế bị phạt thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

29/01/2019


Từ chối nhận quyết định thanh tra thuế có bị phạt không?

Từ chối nhận quyết định thanh tra thuế có bị phạt không?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc từ chối nhận quyết định thanh tra thuế có bị phạt không theo quy định pháp luật.

29/01/2019


Chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt thế nào?

Chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật hiện hành về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt thế nào?

29/01/2019


Xử phạt hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Xử phạt hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Quy định của pháp luật về mức xử phạt hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế?

29/01/2019


Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị phạt thế nào?

Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị phạt thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi, tôi có nộp hồ sơ đăng ký thuế bị quá thời hạn là 35 ngày. Vậy theo quy định pháp luật thì việc chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị phạt thế nào?

29/01/2019


Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Luật sư cho tôi hỏi về những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật?

29/01/2019


bttop