GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

XE MÁY KÉO KHÔNG THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO KHÔNG THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định khi phương tiện bị hư hỏng trên đoạn đường bộ bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


XE MÁY KÉO ĐI GÂY CẢN TRỞ XE ƯU TIÊN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO ĐI GÂY CẢN TRỞ XE ƯU TIÊN BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


XE MÁY KÉO ĐI VÀO ĐƯỜNG CẤM BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÁY KÉO ĐI VÀO ĐƯỜNG CẤM BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


QUAY ĐẦU XE MÁY KÉO TRÁI QUY ĐỊNH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

QUAY ĐẦU XE MÁY KÉO TRÁI QUY ĐỊNH BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU?

Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo “Cấm quay đầu xe bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÁY VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÁY VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

Người điều khiển máy kéo Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường bị xử lý như thế nào?

25/05/2018


CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÁY VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

CÁC HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG ĐỐI VỚI XE MÁY VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thế nào?

25/05/2018


BỐC ĐẦU XE MÁY BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

BỐC ĐẦU XE MÁY BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh thì bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


MỨC PHẠT KHI LÁI XE MÁY CÓ NỒNG ĐỘ VƯỢT QUÁ 0,4 MG/1L KHÍ THỞ?

MỨC PHẠT KHI LÁI XE MÁY CÓ NỒNG ĐỘ VƯỢT QUÁ 0,4 MG/1L KHÍ THỞ?

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


LÁI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY GÂY TAI NẠN CÓ HÀNH VI BỎ TRỐN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY GÂY TAI NẠN CÓ HÀNH VI BỎ TRỐN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


LÁI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ QUY ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ QUY ĐỊNH BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


LÁI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG ĐI ĐÚNG PHẦN ĐƯỜNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG ĐI ĐÚNG PHẦN ĐƯỜNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


LÁI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

LÁI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY DÀN HÀNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY DÀN HÀNG NGANG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


SỬ DỤNG Ô (DÙ) KHI THAM GIA GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

SỬ DỤNG Ô (DÙ) KHI THAM GIA GIAO THÔNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Xe máy điện vi phạm luật giao thông có bị xử phạt hành chính không? Khi tham gia giao thông mà chở người có sử dụng ô (dù) thì bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG?

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung nào?

25/05/2018


MỨC PHẠT KHI LÁI XE Ô TÔ CÓ NỒNG ĐỘ VƯỢT QUÁ 0,4 MG/1L KHÍ THỞ?

MỨC PHẠT KHI LÁI XE Ô TÔ CÓ NỒNG ĐỘ VƯỢT QUÁ 0,4 MG/1L KHÍ THỞ?

Điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


Ô TÔ LẠNG LÁCH, ĐÁNH VÕNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

 Ô TÔ LẠNG LÁCH, ĐÁNH VÕNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ thì bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


XE Ô TÔ GÂY TAI NẠN CÓ HÀNH VI BỎ TRỐN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

XE Ô TÔ GÂY TAI NẠN CÓ HÀNH VI BỎ TRỐN BỊ PHẠT BAO NHIÊU?

Xe ô tô gây tai nạn giao thông không dừng lại, có hành vi bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền thì bị xử phạt như thế nào?

25/05/2018


MỨC PHẠT KHI Ô TÔ CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ TỪ 10KM/H ĐẾN 20 KM/H

MỨC PHẠT KHI Ô TÔ CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ TỪ 10KM/H ĐẾN 20 KM/H

Xe ô tô có hành vi chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h thì bị xử phạt hành chính như thế nào?

22/05/2018


XỬ PHẠT XE Ô TÔ KHÔNG CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH GIAO THÔNG

XỬ PHẠT XE Ô TÔ KHÔNG CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH GIAO THÔNG

Xe ô tô có hành vi Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông thì bị xử phạt hành chính như thế nào?

22/05/2018


bttop