LAO ĐỘNG

Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định này quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp)

05/01/2018


Nghị định số 55/2013/NĐ-CP quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lao động

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lao động

Nghị định này quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

05/01/2018


Nghị định số 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng

Nghị định số 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng

Nghị định này quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty)

05/01/2018


Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động

05/01/2018


Nghị định số 46 quy định về tranh chấp lao động

Nghị định số 46 quy định về tranh chấp lao động

Nghị định này quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động; việc hoãn, ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động trong trường hợp hoãn, ngừng đình công

05/01/2018


Nghị định số 45 quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và an toàn lao động

Nghị định số 45 quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và an toàn lao động

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

05/01/2018


Nghị định số 44 quy định về Hợp đồng Lao động

Nghị định số 44 quy định về Hợp đồng Lao động

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và...

05/01/2018


Nghị định số 43 quy định về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện quyền lợi chính đáng người lao động

Nghị định số 43 quy định về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện quyền lợi chính đáng người lao động

Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

05/01/2018


Nghị định số 41 quy định danh mục Đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động

Nghị định số 41 quy định danh mục Đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động

Nghị định này quy định Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

05/01/2018


Nghị định số 27 quy định về Lao động là người giúp việc

Nghị định số 27 quy định về Lao động là người giúp việc

Nghị định này quy định một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, lao động là người giúp việc gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của...

05/01/2018


Nghị định số 18 quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực Báo chí, Xuất bản

Nghị định số 18 quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực Báo chí, Xuất bản

Nghị định này quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với. tác phẩm báo chí (gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử), xuất bản phẩm theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật xuất bản; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông...

05/01/2018


Nghị định số 03 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Nghị định số 03 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm; Quỹ quốc gia về việc làm; chương trình việc làm địa phương và tuyển, quản lý lao động.

05/01/2018


Luật Công đoàn năm 2012

Luật Công đoàn năm 2012

Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý...

05/01/2018


Phụ cấp thâm niên đối với Nhà giáo

Phụ cấp thâm niên đối với Nhà giáo

Giáo dục luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước; đóng góp một công sức không nhỏ là vai trò của giáo viên – những người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho người học. Chính vì vậy, để ghi nhận công sức đó, Nhà nước luôn có những chính sách hỗ trợ phù hợp để đảm bảo đời sống vật chất cũng...

05/01/2018


Trách nhiệm vật chất trong quan hệ lao động

Trách nhiệm vật chất trong quan hệ lao động

Trong quá trình làm việc, có nhiều trường hợp người lao động làm mất mát, hư hỏng các dụng cụ, thiết bị…hoặc gây thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động. Những trường hợp đó người lao động sẽ phải bồi thường cho người sử dụng lao động tùy vào các thiệt hại tương ứng cụ thể

05/01/2018


Bộ luật Lao động năm 2012

Bộ luật Lao động năm 2012

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

05/01/2018


Đình công

Đình công

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động

05/01/2018


Tiền lương Người giúp việc

Tiền lương Người giúp việc

Nhiều trường hợp quyền lợi những người giúp việc (thường là bên yếu thế) bị ảnh hưởng và tranh chấp nhiều nhất thường là về vấn đề tiền lương giúp việc. Bộ luật lao động 2012 đã có một mục quy định về người giúp việc gia đình và đặc biệt là Nghị định 27/2014/NĐ-CP đã quy định cụ thể hóa vấn đề này

05/01/2018


Nghỉ việc vi phạm thời hạn báo trước

Nghỉ việc vi phạm thời hạn báo trước

Tình huống: Anh A làm nhân viên công ty B từ năm 2006, ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và nộp đơn nghỉ việc ngày 15/10/2013, trong đơn ghi nghỉ 45 ngày sau. Nhưng làm được 3 ngày kể từ 15/10 anh A tự ý nghỉ việc luôn. Vậy anh A phải chịu phạt như thế nào? Có được trợ cấp hay không?

05/01/2018


Trợ cấp thôi việc, mất việc

Trợ cấp thôi việc, mất việc

Khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc Người sử dụng lao động (NSDLĐ) đơn phương chấm dứt hợp đồng với Người lao đông (NLĐ) hoặc vì một lý do nào NLĐ buộc phải nghỉ việc thì NSDLĐ có nghĩa vụ phải trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm tương ứng với các trường hợp bộ luật Lao động quy định. Việc chi trả trợ cấp này vừa là...

05/01/2018


bttop