LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Luật khiếu nại năm 2012

Luật khiếu nại năm 2012

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức...

05/01/2018


Mức phạt tiền tối đa trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Mức phạt tiền tối đa trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Trong các hình thức xử phạt vi phạm hành chính thì hình thức phạt tiền được áp dụng nhiều nhất đối với các chủ thể vi phạm. Hình thức phạt tiền được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực, mức phạt tiền cũng được quy định tương ứng với các vi phạm xảy ra. Tuy nhiên, mức phạt tiền cũng phải theo quy định cụ thể, pháp luật nghiêm cấm chủ thể có thẩm...

05/01/2018


Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là một khoảng thời hạn do pháp luật quy định, trong khoảng thời hạn đó, chủ thể có thẩm quyền được phép xử lý hành vi vi phạm hành chính; khi hết thời hạn đó thì chủ thể có thẩm quyền không được phép xử lý hành vi vi phạm đó nữa

05/01/2018


Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Trong thực tiễn, có những quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của chủ thể có thẩm quyền ban hành nhưng bị khiếu nại hoặc bị khởi kiện ra Tòa án. Và để tạm thời chờ đợi quyết định giải quyết cuối cùng thì Luật quy định cho chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm...

05/01/2018


Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

Theo quy định tại Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì những đối tượng sau đây sẽ bị xử lý vi phạm hành chính nếu có vi phạm:

05/01/2018


Công chức là gì?

Công chức là gì?

Khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ công chức định nghĩa: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công...

05/01/2018


Khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính

Khiếu nại là một trong những quyền tự nhiên, cơ bản của công dân, không chỉ được Hiến pháp quy định mà quyền và nghĩa vụ cụ thể này còn được quy định trong Luật Khiếu nại năm 2011, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước và xã hội.

05/01/2018


Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó.

05/01/2018


bttop