THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ QUÀ BIẾU TẶNG

KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ QUÀ BIẾU TẶNG

Hiện này nhiều hành vi lợi dụng mang hàng hóa từ nước ngoài về trên danh nghĩa quà biếu, tặng để được miễn thuế. Do vậy việc kiểm tra, sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng rất cần thiết.

30/05/2018


CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANG NGHIỆP

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANG NGHIỆP

Để khuyến khích cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu có sự phát triển thì nhà nước cũng có chế độ ưu tiên hải quan đối vớ doanh nghiệp. Điều này được quy định cụ thể trong Luật hải quan và các văn bản liên quan.

29/05/2018


PHÂN LOẠI HÀNG HÓA HẢI QUAN

PHÂN LOẠI HÀNG HÓA HẢI QUAN

Phân loại hàng hóa hải quan là một trong những khâu nghiệp vụ quan trọng của ngành Hải quan, góp phần thiết thực việc thực hiện chính sách thuế, chính sách mặt hàng, thống kê và đàm phán thương mại.

29/05/2018


KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trong một số trường hợp như hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật,…Điều này tránh được những rủi do, bảo đảm trật tự kinh tế, xã hội.

29/05/2018


KIỂM TRA HỒ SƠ HẢI QUAN

KIỂM TRA HỒ SƠ HẢI QUAN

Trong quá trình thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có một số nội dung công chức Hải quan cần lưu ý khi kiểm tra hồ sơ hải quan.

29/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Một trong những vấn đề quan trọng về thuế đó là đăng ký thuế. Đây là nền tảng, cơ sở cho các đối tượng nộp thuế cũng như cơ quan thu thuế thực hiện hoạt động về thuế. Thực tiễn đăng ký thuế có rất nhiều vấn đề phát sinh, cần chú ý. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy...

25/05/2018


HÀNH VI ĐẶT IN HÓA ĐƠN MÀ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG IN BẰNG VĂN BẢN

HÀNH VI ĐẶT IN HÓA ĐƠN MÀ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG IN BẰNG VĂN BẢN

Chủ thể có hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

25/05/2018


HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Hành vi vi phạm về hóa đơn xảy ra tương đối phổ biến do vậy, cần phải được xử lý nghiêm minh. Tại Thông tư 10/2014/TT-BTC có quy định cụ thể về hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

25/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Thực tiễn có nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến loại thuế này. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, là công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc điều tiết nên kinh tế vĩ mô. Có nhiều vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong thực tế. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy gọi ngay đến Tổng đài tư vấn...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế đánh trên giá tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ mà người ghánh chịu thuế cuối cùng sẽ là người tiêu dùng. Đây là một loại thuế rất phổ biến đánh trên hầu hết các hàng hóa dịch vụ trong tiêu dùng nên các vấn đề liên quan đến loại thuế này rất được chú ý. Quý Khách...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, nó chỉ đánh vào một số hàng hóa dịch vụ đặc biệt. Đây là loại thuế đem lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách nhà nước do đó có rất nhiều vấn đề phát sinh từ loại thuế này. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là cơ sở để nhà nước kiểm soát được số lượng, chất lượng và tác động của hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu đối với thị trường Việt Nam. Thực tế có nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến loại thuế này. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy gọi...

24/05/2018


TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là một trong các loại thuế trực trực thu, người nộp thuế thường là người gánh chịu thuế. Về loại thuế này có nhiều vấn đề phát sinh liên quan mà chúng ta cần nghiên cứu. Quý Khách hàng đang băn khoăn về các vấn đề đó, nhưng chưa biết cách tháo gỡ, chưa có thời gian đến gặp Luật sư tư vấn thừa kế. Hãy gọi ngay đến Tổng đài...

24/05/2018


NGUYÊN TẮC THỦ TỤC HẢI QUAN

NGUYÊN TẮC THỦ TỤC HẢI QUAN

Việc tiến hành thủ tục hải quan cũng như kiểm tra, giám sát hải quan phải tuân theo nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc thủ tục hải quan được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật hải quan năm 2014.

23/05/2018


RỦI DO TRONG HẢI QUAN

RỦI DO TRONG HẢI QUAN

Quản lý rủi ro trong hải quan đã mang lại hiệu quả ngược trong việc giảm tỷ lệ kiểm tra trực tiếp hàng hóa, đẩy nhanh thông quan, giảm tải cho cán bộ hải quan.

23/05/2018


LỆ PHÍ MÔN BÀI

LỆ PHÍ MÔN BÀI

Thuế môn bài là một loại thuế, mà doanh nghiệp nào cũng phải nộp. Nó là một sắc thuế đơn giản nhất, và ít thay đổi nhất. Hiện nay tên gọi thuế môn bài được thay thế bởi lệ phí môn bài.

23/05/2018


MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI

MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là tên gọi mới của thuế môn bài được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Theo đó mức thu lệ phí môn bài gồm nhiều mức khác nhau tùy vào đối tượng.

23/05/2018


HỆ THỐNG TỔ CHỨC HẢI QUAN

HỆ THỐNG TỔ CHỨC HẢI QUAN

Hệ thống tổ chức hải quan được quy định tại Điều 14 Luật hải quan năm 2014. Được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương.

22/05/2018


NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN

NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN

Hải quan là một ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa,…qua biên giới. Nhiệm vụ của hải quan đối hoạt động về thuế xuất nhập khẩu là rất quan trọng đã được quy định cụ thể trong pháp luật.

22/05/2018


bttop