THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ

XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ

Doanh nghiệp của tôi đã đóng thuế theo quy định. Giờ tôi muốn yêu cầu cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp thì phải thực hiện thế nào?

30/03/2018


QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Tôi thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân và đã nộp thuế đầy đủ. Vậy những quyền của người nộp thuế tôi có thể được hưởng bao gồm những gì?

30/03/2018


PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành?

29/03/2018


THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Cho tôi hỏi chế độ áp dụng 10% thuế suất ưu đãi thu nhập doanh nghiệp trong thời gian mười lăm năm mới nhất có thể dành cho đối tượng nào?

29/03/2018


THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chào luật sư công ty của chúng tôi chuyên sản xuất rượu. Năm trước thì tổng doanh thu của công ty chỉ khoảng 15 tỷ. Vậy thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho công ty tôi là bao nhiêu?

29/03/2018


MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Tôi có thành lập tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật, có thu nhập nhưng không vì lợi nhuận. Tổ chức của chúng tôi liệu có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không?

29/03/2018


ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Công ty tôi được hưởng ưu đãi thuế suất thu nhập doanh nghiệp. Chúng tôi cần phải thỏa mãn thêm những yêu cầu gì để đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ?

29/03/2018


ĐỊA ĐIỂM NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Địa điểm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành?

29/03/2018


CHUYỂN LỖ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CHUYỂN LỖ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập do đó mà năm đầu chưa thể có lãi và còn bị lỗ. Vậy chúng tôi có thể chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp như nào? Thời hạn bao lâu?

29/03/2018


GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm đó chính là vấn đề giảm thuế. Vậy thuế thu nhập cá nhân được giảm trong những trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn cụ thể sau đây của Luật Huy Thành để nắm rõ hơn.

07/02/2018


THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Việc nắm được thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ giao nộp thuế. Sau đây Luật Huy Thành sẽ tư vấn cho Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

05/02/2018


THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Việc nắm được các quy định của pháp luật về thu nhập được miễn thuế sẽ rất quan trọng để mỗi cá nhân đảm bảo được các quyền lợi của mình. Sau đây Luật Huy thành sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về các...

05/02/2018


KỲ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

KỲ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế quan trọng của khoản thu Ngân sách nhà nước. Việc nắm vững các quy định của pháp luật về kỳ tính thuế cực kỳ quan trọng. Do đó Luật Huy Thành xin được tư vấn cho Quý khách hàng về kỳ tính thuế theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

05/02/2018


Thông tư số 119/2014/TT - BTC về cải cách thuế có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

Thông tư số 119/2014/TT - BTC về cải cách thuế có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải...

05/01/2018


Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thuế

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thuế

Cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực thuế có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với từng cấp bậc của mình.

05/01/2018


Luật sửa đổi bổ sung một số điều cửa Luật Thế giá trị gia tăng

Luật sửa đổi bổ sung một số điều cửa Luật Thế giá trị gia tăng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.

05/01/2018


Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định này quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

05/01/2018


Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.

05/01/2018


Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 quy định về sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 quy định về sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường,

05/01/2018


Nghị định số 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2011 quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2011 quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

05/01/2018


bttop