THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO NHƯ NÀO?

KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO NHƯ NÀO?

Cho tôi hỏi trường hợp cơ sở kinh doanh của tôi được khấu trừ thuế thì việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ được thực hiện như nào?

06/04/2018


KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật sư cho tôi hỏi đối với việc chuyển nhượng vốn đầu tư cho người khác thì có thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng không? 

06/04/2018


ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Tôi muốn mua một mảnh đất ở Hải Phòng, bên bán nói chỉ tiến hành thủ tục công chứng còn về các loại thuế tôi phải chịu. Trường hợp này, tôi có thuộc cả vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng không?

06/04/2018


KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

Luật sư cho tôi hỏi đối với hàng hóa đã có chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng không?

05/04/2018


CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

Khi có hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày thì mức phạt đối với hành vi này được quy định như nào?

05/04/2018


XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Luật sư cho tôi hỏi về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế? Trường hợp gian lận thuế thì mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế là bao nhiêu?

05/04/2018


VI PHẠM THỦ TỤC VỀ THUẾ

VI PHẠM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Chào luật sư, tôi muốn hỏi về hành vi vi phạm thủ tục về thuế gồm những hành vi nào? Trường hợp tôi khai thiếu nội dung trong hồ sơ thuế và cũng không khai bổ sung thì có vi phạm không?

05/04/2018


THỜI HẠN THANH TRA THUẾ

THỜI HẠN THANH TRA THUẾ

Công ty có nhận được quyết định thanh tra từ ngày 1/2/2018 nhưng đến tận ngày 10/3/2018 thì cơ quan thuế tiến hành thanh tra. Như vậy có đúng với thời hạn thanh tra thuế không?

05/04/2018


KIỂM TRA THUẾ

KIỂM TRA THUẾ

Doanh nghiệp tôi có hành vi giải trình nợ thuế không đúng thì có thuộc đối tượng kiểm tra thuế không?

05/04/2018


NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Cho tôi hỏi quy định pháp luật về đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm những ai?

05/04/2018


GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Luật sư cho tôi hỏi giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc được xác định thế nào?

04/04/2018


KHẤU TRỪ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

KHẤU TRỪ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về trường hợp được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt?

04/04/2018


GIẢM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

GIẢM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Doanh nghiệp tôi có nhập khẩu bia nhưng trên đường mưa trơn và bị tai nạn bất ngờ làm hư hỏng số bia. Trường hợp này chúng tôi có được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt không?

04/04/2018


HOÀN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

HOÀN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Luật sư cho tôi hỏi khi nào được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt? Trường hợp tôi nhập khẩu hàng về để gia công hàng xuất khẩu đã nộp thuế thì có được hoàn thuế không?

04/04/2018


KHÔNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

KHÔNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Cho tôi hỏi tôi có được gì bên nước ngoài tặng cho chai rượu trị giá 1 triệu 8, trường hơp này tôi có thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?

04/04/2018


ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Công ty tôi kinh doanh về rượu vang, thường nhập khẩu rượu từ nước ngoài có thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?

04/04/2018


BIỂU THUẾ TOÀN PHẦN

BIỂU THUẾ TOÀN PHẦN

Tôi có chịu thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập đầu tư vốn cho doanh nghiệp và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Vậy thuế suất đối với thu nhập của tôi theo biểu thuế toàn phần là bao nhiêu?

03/04/2018


BIỂU THUẾ LŨY TIẾN THU NHẬP CÁ NHÂN

BIỂU THUẾ LŨY TIẾN THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật sư cho tôi hỏi về biểu thuế lũy tiến thu nhập cá nhân được quy định như nào? Tôi là cá nhân kinh doanh có thu nhập 200 triệu/năm thì phần thu nhập tính thuế của tôi là bao nhiêu? Thuế suất là bao nhiêu phần %?

03/04/2018


HÌNH THỨC XỬ LÝ KỈ LUẬT VỀ THUẾ

HÌNH THỨC XỬ LÝ KỈ LUẬT VỀ THUẾ

Cho em về các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuế vi phạm quy định trong luật quản lý thuế gồm có mấy hình thức và đó là những hình thức nào? 

03/04/2018


THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ THUẾ

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ THUẾ

Luật sư cho tôi hỏi công ty tôi bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế. Vậy thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế đối với công ty tôi sẽ trong vòng bao lâu?

03/04/2018


bttop