TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Tư vấn Luật Dân sự, và giải các thủ tục, tranh chấp liên quan là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành tư vấn.

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI CỦA CÁC CHỦ THỂ

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI CỦA CÁC CHỦ THỂ

Tôi là thành viên hộ gia đình. Hộ làm ăn thua lỗ nợ 200 triệu. Chủ nợ yêu cầu tôi phải liên đới thanh toán hết số nợ . Vậy, việc thực hiện nghĩa vụ liên đới được pháp luật quy định như thế nào?

08/04/2018


THỰC HIỆN NGHĨA VỤ GIAO VẬT ĐẶC ĐỊNH

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ GIAO VẬT ĐẶC ĐỊNH

Tôi có đặt mua một động cơ xe máy có số ký hiệu là 257. Khi giao vật, ông Trung đã giao một động cơ có số ký hiệu khác. Vậy, việc thực hiện nghĩa vụ giao vật của ông có đúng quy định pháp luật không ?

08/04/2018


THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ THEO ĐỊNH KỲ

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ THEO ĐỊNH KỲ

Trong hợp đồng mua bán gạo, định kỳ mỗi quý ông Phong giao cho công ty 5 tấn gạo. Quý 3 ông không giao, quý 4, giao 10 tấn. Việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của ông có bị coi là vi phạm hay không?

08/04/2018


THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH

THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH

Hai bên thỏa thuận về thời hạn giao cam là 8h ngày 6/3/2018. Tuy nhiên, ông Tĩnh đã giao cam vào ngày 2/3/2018. Trường hợp này, ông Tĩnh có bị coi là vi phạm thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự không?

08/04/2018


TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Tôi có mua một căn hộ trong dự án xây dựng chung cư. Tôi muốn sử dụng tài sản này để thế chấp tại công ty tín dụng. Vậy, tài sản hình thành trong tương lai có thể dùng làm tài sản bảo đảm không ?

06/04/2018


QUYỀN NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI CỦA NHIỀU CHỦ THỂ

QUYỀN NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI CỦA NHIỀU CHỦ THỂ

Tôi có vay của vợ chồng ông Tỉnh 20 triệu đồng, có chữ ký của ông. Đến hạn, vợ ông –bà Xuyến lại đến đòi nợ. Vậy, bà thực hiện quyền nghĩa vụ liên đới có phù hợp với quy định của pháp luật không ?

06/04/2018


PHẠM VI NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

PHẠM VI NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

Tôi đứng ra bảo lãnh cho em trai thuê xe du lịch nhưng không thỏa thuận phạm vi bảo lãnh. Nay, em tôi làm mất xe, phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm có bao gồm trả lại xe hay không?

06/04/2018


MỘT TÀI SẢN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NHIỀU NGHĨA VỤ

MỘT TÀI SẢN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NHIỀU NGHĨA VỤ

Long dùng một tài sản đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ: bảo lãnh tại ông A, thế chấp tại bà B, cầm cố tại ông C. Xử lý tài sản thực hiện nghĩa vụ tại ông A, nghĩa vụ còn lại coi là đến hạn không?

06/04/2018


ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Ông Lâm bán cho công ty 1000 ti vi. Hợp đồng không thỏa thuận nơi giao hàng. Công ty tôi chuyển trụ sở sang Đinh Lễ. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ giao hàng là ở đâu, chi phí tăng lên do bên nào chịu?

06/04/2018


CHẬM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN THEO HỢP ĐỒNG

CHẬM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN THEO HỢP ĐỒNG

Tôi cho bà Quế vay 30 triệu đồng thời hạn 1 năm, lãi 10 triệu đồng. Đến thời hạn, bà mới chỉ thanh toán 5 triệu đồng. Việc chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền xử lý như thế nào trong trường hợp này? 

06/04/2018


BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Tôi muốn thuê nhà để kinh doanh. Tuy nhiên, chủ nhà yêu cầu tôi phải bảo đảm bằng tài sản. Vậy, luật dân sự quy định biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm những biện pháp nào ?

06/04/2018


BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG TƯƠNG LAI

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG TƯƠNG LAI

Do phải đi công tác 1 tháng, tôi muốn thuê nhà vào tháng sau để kinh doanh. Hiện tại tôi có thể đặt cọc một khoản tiền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai được không?

06/04/2018


TRƯNG MUA TÀI SẢN VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA

TRƯNG MUA TÀI SẢN VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA

Tôi là chủ sở hữu của 10.000 hộp thuốc. Tháng trước, dịch bệnh phát triển, nhà nước đã quyết định trưng mua tài sản của tôi. Thời điểm chấm dứt quyền sở hữu và giá trưng mua quy định thế nào?

06/04/2018


THỜI ĐIỂM CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU KHI TỊCH THU TÀI SẢN

THỜI ĐIỂM CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU KHI TỊCH THU TÀI SẢN

Hùng có ý định đi đánh nhau, tôi biết vẫn cho Hùng mượn xe máy. Khi gây thương tích, công an có tịch thu chiếc xe máy của tôi. Vậy, thời điểm chấm dứt quyền sở hữu khi tịch thu tài sản là khi nào?

06/04/2018


KHÁI NIỆM QUYỀN HƯỞNG DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

KHÁI NIỆM QUYỀN HƯỞNG DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Trong hợp đồng thuê nhà ở, bên cho thuê có đưa ra một điều khoản cho phép tôi thực hiện quyền hưởng dụng, nhưng tôi không hiểu quyền đó là gì. Vậy, khái niệm quyền hưởng dụng được quy định thế nào?

06/04/2018


KHÁI NIỆM NGHĨA VỤ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

KHÁI NIỆM NGHĨA VỤ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

Trong hợp đồng mua bán, điều 8 quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên. Vậy, khái niệm nghĩa vụ trong Bộ luật dân sự được quy định như thế nào?

06/04/2018


ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ DÂN SỰ

ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Tôi có ký hợp đồng mua bán xe máy với Hùng. Trong hợp đồng có điều khoản, hợp đồng có hiệu lực khi tôi giúp Hùng trả thù Kim. Trường hợp này, đối tượng của nghĩa vụ dân sự là tài sản hay công việc?  

06/04/2018


CĂN CỨ PHÁT SINH NGHĨA VỤ DÂN SỰ

CĂN CỨ PHÁT SINH NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Ông Toán đi công tác. Vườn cam đã chín, không thu hoạch sẽ bị hỏng. Tôi có thuê xe với chi phí 5 triệu bán hộ. Trường hợp này được coi là căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự hoàn trả chi phí không?

06/04/2018


TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI HIỆU

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU THEO THỜI HIỆU

10 năm trước, ông Tân được ông Linh giao quản lý 100 máy tính. Sau đó, ông có bán lại cho tôi. Nay, ông Linh đến đòi lại. Trường hợp này tôi có thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu được không?

05/04/2018


XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG

Tôi và ông Phong ký hợp đồng chuyển nhượng chuyển sử dụng đất. Khi đó, hợp đồng chuyển nhượng có được coi là căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản hay không ?

05/04/2018


bttop