TƯ VẤN THUẾ

Tư vấn Pháp luật Thuế - Tài chính là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế

Các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế

Hiện nay tôi đang kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh và bị ấn định thuế, vậy mong luật sư giải đáp giúp tôi các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế?

29/09/2020


Hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai

Hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai

Theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thuế, hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai bao gồm những gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

29/09/2020


Căn cứ ấn định thuế

Căn cứ ấn định thuế

Công ty tôi có một số vi phạm về khai thuế, vì vậy nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi các căn cứ ấn định thuế theo quy định pháp luật hiện hành?

29/09/2020


Cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ gì?

Cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ gì?

Hiện nay do một số thắc mắc về một số khoản thuế phải nộp, công ty tôi có được gửi văn bản yêu cầu bên cơ quan thuế giải đáp hay không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ gì?

29/09/2020


Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thuế thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế là ở đâu? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong hoạt động quản lý thuế

Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong hoạt động quản lý thuế

Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong hoạt động quản lý thuế là gì theo quy định pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

29/09/2020


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước trong hoạt động quản lý thuế

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước trong hoạt động quản lý thuế

Nếu công ty tôi không đồng ý với kết luận của Thanh tra nhà nước về nghĩa vụ nộp thuế của công ty thì chúng tôi có quyền gì? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước trong hoạt động quản lý thuế.

29/09/2020


Quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế mới nhất

Quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế mới nhất

Tôi đang có vướng mắc về quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế mới nhất, nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

29/09/2020


Thời hạn nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành

Thời hạn nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời hạn nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

29/09/2020


Công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Theo quy định pháp luật, trường hợp nào cơ quan thuế công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Công tôi thuộc trường hợp được hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiện đang làm đơn đề nghị để được hoàn thuế. Vậy luật sư cho tôi hỏi là hồ sơ bao gồm những gì?

29/09/2020


Giao dịch với cơ quan thuế

Giao dịch với cơ quan thuế

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch với cơ quan thuế được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


Khai thuế tài nguyên

Khai thuế tài nguyên

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hồ sơ khai thuế tài nguyên được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


Khai thuế bảo vệ môi trường

Khai thuế bảo vệ môi trường

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về khai thuế bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

29/09/2020


Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế

Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế

Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

29/09/2020


Thời hạn đăng ký thuế lần đầu

Thời hạn đăng ký thuế lần đầu

Kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì trong thời hạn bao lâu doanh nghiệp phải đăng ký thuế? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thời hạn đăng ký thuế lần đầu.

29/09/2020


Văn bản giao dịch với cơ quan thuế

Văn bản giao dịch với cơ quan thuế

Theo pháp luật hiện hành, văn bản giao dịch với cơ quan thuế được quy định như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

29/09/2020


Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan

Theo quy định của pháp luật hiện hành hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.   

28/09/2020


Quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế

Quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế

Mỗi loại sản phẩm hàng hóa đều có những quy định riêng về việc quản lý để đảm bảo chặt chẽ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Vậy, luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế?

25/09/2020


bttop