TƯ VẤN THUẾ

Tư vấn Pháp luật Thuế - Tài chính là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

23/11/2021


Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những biên pháp nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

23/11/2021


Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm những trường hợp nào? Mong Luật sư sớm giải đáp giúp tôi vấn đề này.

23/11/2021


Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế

Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế

Bạn đang thắc mắc không biết việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế được quy định như thế nào? Vậy hãy cùng tham khảo vấn đề này qua bài viết dưới đây.

23/11/2021


Tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế

Tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

23/11/2021


Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế

Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế

Việc thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật mới nhất? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

23/11/2021


Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế

Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế

Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

23/11/2021


Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

19/11/2021


Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu là ở đâu theo quy định pháp luật hiện hành?

19/11/2021


Xử lý hồ sơ đề nghị tra soát tại Kho bạc Nhà nước

Xử lý hồ sơ đề nghị tra soát tại Kho bạc Nhà nước

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử lý hồ sơ đề nghị tra soát tại kho bạc nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

15/11/2021


Xử lý hồ sơ đề nghị tra soát tại cơ quan thuế

Xử lý hồ sơ đề nghị tra soát tại cơ quan thuế

Trường hợp thông tin ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế có sai sót, người nộp thuế phải làm gì? Việc xử lý hồ sơ đề nghị tra soát tại cơ quan thuế thực hiện như thế nào?

15/11/2021


Nộp dần tiền thuế nợ

Nộp dần tiền thuế nợ

Công ty tôi thành lập được hơn 02 năm và đang có nợ thuế. Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid nên tình trạng công ty rất khờ khăn. Do đó, chúng tôi muốn nộp dần tiền thuế nợ. Vây nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

15/11/2021


Hồ sơ xóa nợ tiền thuế gồm những gì?

Hồ sơ xóa nợ tiền thuế gồm những gì?

Doanh nghiệp muốn xóa nợ tiền thuế cần có những giấy tờ gì? Nhờ Luật sư tư vấn giúp vấn đề hồ sơ xóa nợ tiền thuế gồm những gì theo quy định mới nhất.

15/11/2021


Trình tự giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế

Trình tự giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế

Công ty của tôi thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế. Nên giờ tôi muốn Luật sư tư vấn giúp về trình tự giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế theo quy định pháp luật.

15/11/2021


Trả kết quả giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Trả kết quả giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Việc trả kết quả giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực hiện như thế nào theo quy định mới nhất? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

15/11/2021


Thời hạn giải quyết miễn thuế, giảm thuế

Thời hạn giải quyết miễn thuế, giảm thuế

Doanh nghiệp tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ miễn thuế đến cơ quan thuế có thẩm quyền. Nhưng đến nay đã hơn 02 tháng chúng tôi chưa nhận được phản hồi giải quyết nào. Vì vậy, nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thời hạn giải quyết miễn thuế, giảm thuế là bao lâu?

15/11/2021


Giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ

Giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ

Quy định mới nhất về các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ tại Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

15/11/2021


Hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư bao gồm những gì theo quy định pháp luật hiện hành? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

08/11/2021


Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo quy định pháp luật, hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm những gì? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

08/11/2021


Thẩm quyền xử lý bù trừ khoản nộp thừa của cơ quan thuế

Thẩm quyền xử lý bù trừ khoản nộp thừa của cơ quan thuế

Thẩm quyền xử lý bù trừ khoản nộp thừa của cơ quan thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

05/11/2021


bttop