BIỂU MẪU

Luật Huy Thành sẽ soạn thảo, cập nhập nhiều mẫu văn bản trong các linh vực Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và Gia đình, Đất đai, Hành chính, Doanh nghiệp, Lao động...vv để Quý Khách hàng có có thể tham khảo, sử dụng.

Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Theo quy định thì Cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình phải soạn Đơn theo mẫu đơn khởi kiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

05/01/2018


bttop