GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Đại lý vận tải hàng hóa

Đại lý vận tải hàng hóa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về đại lý vận tải hàng hóa theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

19/06/2020


Đại lý bán vé xe

Đại lý bán vé xe

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về đại lý bán vé xe theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

19/06/2020


Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

19/06/2020


Hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác bao gồm những gì? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

19/06/2020


Quy định đối với đơn vị quản lý, kinh doanh bến xe hàng

Quy định đối với đơn vị quản lý, kinh doanh bến xe hàng

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành đối với quy định đối với đơn vị quản lý, kinh doanh bến xe hàng theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

16/06/2020


Quy định về bãi đỗ xe

Quy định về bãi đỗ xe

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành đối với quy định về bãi đỗ xe theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

16/06/2020


Quản lý, sử dụng phù hiệu, biển hiệu

Quản lý, sử dụng phù hiệu, biển hiệu

Việc quản lý, sử dụng phù hiệu, biển hiệu được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

16/06/2020


Quy định đối với đơn vị và lái xe vận tải hàng hóa

Quy định đối với đơn vị và lái xe vận tải hàng hóa

Pháp luật hiện hành có quy định đối với đơn vị và lái xe vận tải hàng hóa như thế nào? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài dưới đây.

16/06/2020


Hợp đồng vận tải, giấy vận tải

Hợp đồng vận tải, giấy vận tải

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hợp đồng vận tải, giấy vận tải theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

16/06/2020


Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

29/05/2020


Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Tôi đang có vướng mắc về thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp theo quy định pháp luật hiện hành. Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

29/05/2020


Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp theo quy định pháp luật hiện hành?

29/05/2020


Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

29/05/2020


Thời gian đổi giấy phép lái xe

Thời gian đổi giấy phép lái xe

Tôi đang muốn thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, nhưng không biết thời gian đổi có lâu không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thời gian đổi giấy phép lái xe?

29/05/2020


Thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển

Thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển

Thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

29/05/2020


Trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe

Trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe

Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe theo quy định pháp luật hiện hành?

29/05/2020


Đối tượng được đổi giấy phép lái xe

Đối tượng được đổi giấy phép lái xe

Luật sư cho tôi hỏi những đối tượng được đổi giấy phép lái xe theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những đối tượng nào?

28/05/2020


Cấp lại giấy phép lái xe

Cấp lại giấy phép lái xe

Tôi bị mất giấy phép lái xe giờ muốn xin cấp lại nhưng lại không có hồ sơ gốc. Trong trường hợp này tôi có được cấp lại giấy phép lái xe không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

28/05/2020


Cấp mới giấy phép lái xe

Cấp mới giấy phép lái xe

Tôi muốn hỏi về việc cấp mới giấy phép lái xe được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề vấn đề này.

28/05/2020


Xác minh giấy phép lái xe

Xác minh giấy phép lái xe

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xác minh giấy phép lái xe theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

28/05/2020


bttop