LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Tử hình -Khó tuyên?

Tử hình -Khó tuyên?

Thực tế cho thấy rằng, những vụ án mà bị cáo bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội, hoặc hành vi của bị cáo đã rõ ràng, cơ sở chứng cứ buộc tội đầy đủ, bị cáo nhận tội thì việc HĐXX đưa ra phán quyết án tử cho bị cáo là hoàn toàn đơn giản, hợp lý. Tuy nhiên, cũng có những vụ án mà HĐXX không thể phán quyết án tử...

05/01/2018


Nội quy phòng xử án

Nội quy phòng xử án

Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành nội quy phòng xử án và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.

05/01/2018


bttop