CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

20/03/2018

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân có gửi hồ sơ xin giải thể nhưng bị trả lại với lý do không đủ điều kiện giải thể doanh nghiệp. Trong những trường hợp nào, tôi được phép thực hiện hoạt động này?

Chào bạn, về vấn đề điều kiện giải thể doanh nghiệp tư nhân, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(Các trường hợp đủ điều kiện giải thể Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật)

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Điều kiện để được giải thể doanh nghiệp là khi doanh nghiệp thuộc vào một trong bốn trường hợp: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác khi tiền hành giải thể.

Doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp tư nhân. Để có thể gửi hồ sơ xin giải thể phù hợp với quy định thì công ty bạn phải thuộc vào một trong bốn trường hợp trên và đảm bảo khả năng than toán các khoản nợ.

Trên đây là các nội dung tư vấn về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop