CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

12/04/2018

Bố tôi là một họa sỹ, sau khi mất, trong di chúc của ông có viết để cho tôi thừa kế tất cả những tác phẩm của ông. Vậy tôi có phải là chủ sở hữu quyền tác giả các tác phẩm của bố tôi không và chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế có những quyền gì?

Chào bạn, về vấn đề quyền của chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế , Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế)

Điều 40. Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.

Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.

Theo di chúc của bố bạn thì bạn là người thừa kế hợp pháp và theo quy định trên thì bạn là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm của bố mình.Công ty X có quyền nhân thân là “Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm” ( Khoản 3 Điều 19) và quyền tài sản ( Điều 20) là :

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Trên đây là các nội dung tư vấn về Quyền của chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop